Kennisbank

Terug naar selectie

Jump-In

Algemene beschrijving

Jump-in is door Sport & Bos en de GGD Amsterdam ontwikkeld voor basisschoolkinderen (4-12 jaar) in sociaal-economische achterstandswijken in Amsterdam. Jump-in bestaat uit verschillende onderdelen. Het leerlingvolgsysteem (LVS) is het ondersteunend fundament voor de implementatie van de andere onderdelen. Digitaal worden er gegevens bijgehouden over sport&bewegen. Zo worden met het volgsysteem de sortparticipatie, zwemdiplomabezit en de motorische ontwikkeling in beeld gebracht.
De vier vaardighedenscan van Van Gelder (zie Bewegen en Spelen) wordt gebruikt om de motoriek te monitoren. Van Jump-in scholen wordt verwacht dat zij zelf jaarlijks informatie verzamelen over de motorische ontwikkeling. Voor andere onderdelen kan de school hulp inschakelen van met name combinatiefunctionarissen. Bron: TNO, 2012 (met update 2018 vanuit afdeling sportstimulering gemeente Amsterdam)
Jump-In

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Gemeente Amsterdam, RVE Sport & Bos
Ontwikkeld in 2002
Laatste update 2012
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO

Schooljaren

BO: Groep 1/2 BO: Groep 3 BO: Groep 4 BO: Groep 5 BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders, sportparticipatie en zwemdiplomabezit

Manier van informatie vergaren Observatie
Anders: interviews
Meetfrequentie Voor thema Motoriek is het doel om jaarlijks te meten vanaf groep 3. De docent staat vrij om zelf keuze te maken of andere leerlingen ook gescreend worden.
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Ja wat betreft sport: https://www.kenniscentrumsport.nl/publicatie/?jump-in-development-and-evaluation-of-an-intervention-to-promote-sports-participation-and-physical-activity-in-children&kb_id=12491
Betrouwbaarheid Ja wat betreft sport: https://www.kenniscentrumsport.nl/publicatie/?jump-in-development-and-evaluation-of-an-intervention-to-promote-sports-participation-and-physical-activity-in-children&kb_id=12491
Generaliseerbaarheid Ja wat betreft sport: https://www.kenniscentrumsport.nl/publicatie/?jump-in-development-and-evaluation-of-an-intervention-to-promote-sports-participation-and-physical-activity-in-children&kb_id=12491
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja voor de 4 S-en test (zie 4 S-en test)
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: afhankelijk van taak en rol in project zijn gebruikersrechten gedefineerd. Gymdocent heeft toegang tot individueel niveau. Verder maken zogenaamde sportmakelaars gebruik van informatie op schoolniveau. Denk aan % zwemdiplomabezet en % lid sportclub op schoolniveau voor gebiedsplannen.
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Klas School Gemeente
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas 3 of meer lessen bewegingsonderwijs
Het afnemen van de vier ss-test is afhankelijk van de testsituatie maar in veel gevallen is men ongeveer 5-6 minuten per leerling bezig.
De interviews worden meestal klasikaal georganiseerd en gemiddeld een klas per 45 minuten. (Groep 3 eerder een uur en bovenbouw wat sneller). Rond de 2 minuten per leerling dus.
Aanschafkosten Gemeente Amsterdam betaalt voor de Amsterdamse Jump-in-scholen. Op dit moment is er geen intentie om systeem buiten Amsterdam aan te bieden. De kosten zijn dus niet bepaald.
Kwalificatie vereist Ja dit is niet gedefinieerd maar in principe wel gehanteerd gezien het gekoppeld is aan de functie. Namelijk een gekwalificeerde vakleerkracht.
Benodigheden (materiaal en ruimte) Zie materiaal 4 S-en test. Voor de interviews niks nodig.
Randvoorwaarden N.v.t.
Handleiding/protocol Ja, deze zijn per thema beschikbaar. Deze handleidingen staan niet openbaar en zijn gekoppeld aan de functie van het project. Wel is de intentie om deze dit jaar (na redigeren) op de website te plaatsen.
Scoreformulier Ja, zie 4 s'en test
Ondersteuning Helpdesk: Arnold Brinkman, zie website: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/blijven-wij-gezond/jij-school/contact-jumpin/
Cursus:
Anders: Jump-in scan en Jump-in toolkit: zie website:
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/blijven-wij-gezond/jij-school/jump-toolkit/
De
toolkit specifiek voor motoriek: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/blijven-wij-gezond/jij-school/jump-toolkit/motorische/
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee