Kennisbank

Terug naar selectie

Beweeg ABC

Algemene beschrijving

Beweeg ABC is een monitor basisbeweegvaardigheden met gegevens over de motoriek, beweegvaardigheid en gezondheidssituatie (leefstijl) van de leerlingen in de groepen één tot en met acht van het primair onderwijs. Naast deze monitoringsfunctie kan Beweeg ABC ook dienen voor het verantwoorden/bijsturen van het sportbeleid binnen gemeenten. Beweeg ABC bestaat uit drie delen. Beweeg A is bedoeld voor de groepen één en twee uit het basisonderwijs, Beweeg B is ontwikkeld voor de groepen drie, vier en vijf en Beweeg C voor de groepen zes, zeven en acht.
Beweeg A richt zich alleen op de fundamentele motorische vaardigheden zoals balanceren, springen, klauteren en bal stuiten. Beweeg A is gebaseerd op het 'Zorgplan Motoriek', dat is ontwikkeld door Mini-Move (Wijntjens, 2013). De testen uit Beweeg A zijn wetenschappelijk onderbouwd (van den Bogaard et al, 2007). Hierdoor is er voor deze leeftijdscategorie een (gemiddelde) standaard bepaald, waarmee het individuele kind vergeleken kan worden. Beweeg B en C richten zich op beweeg- en sportvaardigheden, oftewel specifieke motorische vaardigheden (BeweegABC, 2012). Beweeg B en C bestaan uit gemakkelijke en leuke oefeningen op het gebied van beweegvaardigheid. De verschillende oefeningen meten onder andere kracht, lenigheid, snelheid, balans, uithoudingsvermogen en behendigheid.
Beweeg ABC

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Vereniging Sport en Gemeenten
Ontwikkeld in 2010
Laatste update 2020
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO

Schooljaren

BO: Groep 1/2 BO: Groep 3 BO: Groep 4 BO: Groep 5 BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders, Sportparticipatie (inclusief zwemvaardigheid) en fysiologisch (lengte, gewicht, BMI en buikomvang)

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Observatie
Vragenlijst
Meetfrequentie Meermalig per jaar (keuze van de gebruiker)
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Ja Beweeg A is gebaseerd op het gevalideerde MovementABC.
Betrouwbaarheid Nee
Generaliseerbaarheid Nee
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja Voor Beweeg A: in de gebruikershandleiding Norm/referentiewaarden voor de fysiologie module (BMI) zoals te vinden op de site van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), (Cole et al., 2007; Cole, 2000).
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Schriftelijk Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: alleen beschikbaar voor scholen en gemeenten. Gemeenten hebben de leesrechten van deze resultaten, geanonimiseerd op groepsniveau. Het nieuwe systeem is AVG proof.
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Klas School Gemeente Landelijk
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas 2 tot 3 lessen bewegingsonderwijs
1-2 gymlessen om de gehele test af te nemen bij alle kinderen of door middel van een sportdag
Aanschafkosten Gratis
Kwalificatie vereist Nee alleen een groepsleerkracht, vakleerkracht of buurtsportcoach kunnen de testen afnemen. Er is gezorgd voor veel informatiemateriaal: handleidingen, filmpjes, factsheets etc.
Benodigheden (materiaal en ruimte)

Beweeg A: Sportbal met diameter van 15.6 centimeter, kleuterbank van 25 centimeter breed, kleine mat, kleuterbalk van 2.5 meter lang en 10 centimeter breed, kleuterwandrek van minimaal 2.5 meter hoog en een gat vanaf ongeveer 1.25 meter, 10 grote kralen (Diameter 15 mm), 1 rijgveter, 10 kralen (Diameter 13 mm), 1 nylon draad.

Beweeg B en C: Pylonen, meetlinten of meetwielen, stopwatches, hardloopbaan van 30 meter of gemarkeerd parcours, 200 of 400 meter hardloopbaan of gemarkeerd parcours, 1 basketbal, afplaktape, gymmatten, liniaal (minimaal 30 centimeter lang), flexometer (indien beschikbaar, anders kan gebruik worden gemaakt van een houten kist met daarop bevestigd een liniaal van 50 centimeter), zwart papier, stoel, magnesium/klimpoeder/krijt. Zie ook de gebruikershandleidingen.

Randvoorwaarden N.v.t.
Handleiding/protocol Ja,

voor Beweeg A, B en C: zie https://www.beweegabc.nl/files/shares/Gebruikershandleiding_A.pdf, https://www.beweegabc.nl/files/shares/Gebruikershandleiding_B_DEF.pdf, https://www.beweegabc.nl/files/shares/Gebruikershandleiding_C_DEF.pdf 

Scoreformulier Ja,

voor Beweeg A, B en C: zie https://www.beweegabc.nl/beweeg-a, https://www.beweegabc.nl/beweeg-b, https://www.beweegabc.nl/beweeg-c

Ondersteuning Helpdesk:

Voor vragen over Beweeg ABC kunt u contact opnemen met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG): E-mail: info@beweegabc.nl, telefoon: 070-3738055


Cursus:
Anders:

Informatie voor ouders, follow-up handreiking, handleidingen, diploma's, scoreformulieren, toelichting oefeningen, factsheets, filmpjes, verbeter je resultaten documenten etc. Zie: https://www.beweegabc.nl/beweeg-a, https://www.beweegabc.nl/beweeg-b, https://www.beweegabc.nl/beweeg-c, https://www.beweegabc.nl/hoe-werkt-het

Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee