Kennisbank

Terug naar selectie

Bewegen en Spelen

Algemene beschrijving

Het leerlingvolgsysteem ‘Bewegen en spelen’, beter bekend als de 4 S-en test, is ontworpen in 1996 door Wim van Gelder en Hans Stroes. Dit leerlingvolgsysteem is ontwikkeld om de bewegings- en spelontwikkeling van kinderen van 2 t/m 16 jaar te kunnen observeren en registreren. Door het kennen van het vaardigheidsniveau van kinderen, wordt het beter mogelijk om kinderen optimale kansen te bieden zich op het gebied van spelen en bewegen te ontwikkelen.
Bewegen en Spelen heeft diverse versies gekend. In 2002 is het systeem beschreven in de uitgave Leerlingvolgsysteem Bewegen en Spelen (uitgeverij Elsevier, later Reed Business). In 2007 kwam de reeks Zorg voor beweging (Uitgeverij Esstede) uit en in 2015 vond de laatste verbetering plaats. Hier werkt Stimuliz mee (zie deze databank voor Stimuliz). Het systeem bestaat uit vier onderdelen: motorische vaardigheid, spelinzicht, gedrag in spelsituaties, en klein-motorische vaardigheid.
Bewegen en Spelen

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Wim van Gelder, Danny Huisman, Wim Schrooten en Hans Stroes
Ontwikkeld in 1996
Laatste update 2015
Bezoek de website

Onderwijsvorm

VSE
BO
SBO
VO
VSO
MBO

Schooljaren

Voorschoolse educatie BO: Groep 1/2 BO: Groep 3 BO: Groep 4 BO: Groep 5 BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8 VO: Klas 1 VO: Klas 2 VO: Klas 3 VO: Klas 4 VO: Klas 5 VO: Klas 6

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Observatie
Vragenlijst
Meetfrequentie Keuze van de gebruiker
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Ja alleen voor de 4 S-en test: https://www.allesinbeweging.net/4-skills-test-betrouwbaarheid-en-validiteit-4s-en-test
Betrouwbaarheid Ja alleen voor de 4 S-en test: https://www.allesinbeweging.net/4-skills-test-betrouwbaarheid-en-validiteit-4s-en-test
Generaliseerbaarheid Nee
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja boek 'Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen' (niet meer verkrijgbaar)
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Schriftelijk
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Klas School Gemeente Landelijk
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas 3 of meer lessen bewegingsonderwijs
4 S-en test: 8-10 minuten bij jonge kinderen, 5-7 minuten bij ouderen kinderen. Andere testen: onbekend
Aanschafkosten

Het boek 'Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen' wordt niet meer geleverd. Enerzijds omdat een aantal testonderdelen zijn verbeterd, anderzijds omdat de bijgeleverde software gedateerd was. Andere kosten zijn te vinden op: https://www.allesinbeweging.net/bestellen

Kwalificatie vereist Nee er zijn geen specifieke kwalificaties nodig.
Benodigheden (materiaal en ruimte) Gebruikelijke gymmaterialen
Randvoorwaarden N.v.t.
Handleiding/protocol Ja, boek 'Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen' (niet meer verkrijgbaar)
Scoreformulier Ja, boek 'Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen' (niet meer verkrijgbaar)
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus:
FAQ
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Ja