Kennisbank

Terug naar selectie

MQ Scan

Algemene beschrijving

De MQ Scan geeft op een snelle, objectieve en leuke manier inzicht in de motorische ontwikkeling van basisscholieren (4 t/m 12 jaar). De MQ Scan bestaat uit drie wetenschappelijk onderbouwde beweegbanen of beweegparcoursen voor onder-, midden- en bovenbouw. De scan is ontwikkeld en uitgebreid in de praktijk getoetst door De Haagse Hogeschool in samenwerking met de VU Amsterdam, ASM BV en 2Basics. De test kan worden afgenomen in 1/3 van een standaard gymzaal en in één gymles van 45 minuten kan een hele klas van +/- 25-30 kinderen gemeten worden.
De tijd dat het kind erover doet om de beweegbaan af te leggen, in combinatie met de leeftijd en het geslacht bepaalt uiteindelijk zijn of haar MQ score. Deze MQ score geeft de motorische vaardigheid van een kind aan. Het is een objectieve, wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde score. Het meten en vastleggen van de resultaten gebeurt middels een app waarin de leerkracht ook zijn / haar eigen observatie kan geven. Aan de hand van de scores en rapportages kunnen individuele adviezen opgesteld worden. De MQ Scan app is bedoeld om snel en simpel de scan af te nemen tijdens de gymles. De resultaten worden vervolgens automatisch gegarandeerd veilig en volgens de AVG opgeslagen in de MQ database. Alleen scholen kunnen bij de individuele resultaten. Iedere accounthouder heeft zijn / haar eigen digitale MQ Scan omgeving. Na het scannen, vind je hier de resultaten in de vorm van digitale rapportages. Deze rapportages worden geleverd op vijf niveaus, per school, klas en/of individu. Via de app kan de leerkracht ook benchmarken op regionaal en landelijk niveau door de geanonimiseerde data inzichten.
MQ Scan

Doel

 1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
 2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
 3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
 4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar De Haagse Hogeschool, Athletic Skills Model, VU, MQST
Ontwikkeld in 2015
Laatste update 2021 (update elke 3 maanden)
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO

Schooljaren

BO: Groep 1/2 BO: Groep 3 BO: Groep 4 BO: Groep 5 BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8

Specifiek

Kinderen met een motorische achterstand Sporttalenten Kinderen met obesitas

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Observatie
Meetfrequentie Twee keer per jaar
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Ja
 1. 1. Hoeboer, J., De Vries, S., Krijger-Hombergen, M., Wormhoudt, R., Drent, A., Krabben, K., & Savelsbergh, G. (2016). Validity of an Athletic Skills Track among 6-to 12-year-old children. Journal of sports sciences, 34(21), 2095-2105.;
 2. Joris Hoeboer, Michiel Krijger-Hombergen, Geert Savelsbergh & Sanne De Vries (2018) Reliability and concurrent validity of a motor skill competence test among 4- to 12-year old children, Journal of Sports Sciences, 36:14, 1607-1613, DOI: 10.1080/02640414.2017.1406296 
Betrouwbaarheid Ja
 1. 1. Hoeboer, J., De Vries, S., Krijger-Hombergen, M., Wormhoudt, R., Drent, A., Krabben, K., & Savelsbergh, G. (2016). Validity of an Athletic Skills Track among 6-to 12-year-old children. Journal of sports sciences, 34(21), 2095-2105.;
 2. Joris Hoeboer, Michiel Krijger-Hombergen, Geert Savelsbergh & Sanne De Vries (2018) Reliability and concurrent validity of a motor skill competence test among 4- to 12-year old children, Journal of Sports Sciences, 36:14, 1607-1613, DOI: 10.1080/02640414.2017.1406296 
Generaliseerbaarheid Ja
 1. Hoeboer, J. J. A. A. M., Ongena, G., Krijger-Hombergen, M., Stolk, E., Savelsbergh, G. J. P., & de Vries, S. I. (2018). The Athletic Skills Track: Age-and gender-related normative values of a motor skills test for 4-to 12-year-old children. Journal of science and medicine in sport.
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja
 1. Hoeboer, J. J. A. A. M., Ongena, G., Krijger-Hombergen, M., Stolk, E., Savelsbergh, G. J. P., & de Vries, S. I. (2018). The Athletic Skills Track: Age-and gender-related normative values of a motor skills test for 4-to 12-year-old children. Journal of science and medicine in sport.
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: alleen beschikbaar voor de daartoe bevoegde persoon op kindniveau
open: geanonimiseerde gegevens op geaggregeerd niveau beschikbaar via https://www.mqscan.nl
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Klas School Gemeente Landelijk
Taal Nederlands en vertaald naar het Engels (zie artikel normwaarden met appendix)
Tijdsduur afname per klas Binnen 1 les bewegingsonderwijs
gemiddeld 30 seconden per kind, 45 minuten voor een klas met alleen 1 leerkracht/ docent voor het afnemen
Aanschafkosten 395 euro per jaar 99 euro eenmalige aansluitkosten
Kwalificatie vereist Nee na het lezen van de handleiding kan de MQ Scan afgenomen worden door vakleerkrachten, groepsleerkrachten, of pedagogisch medewerkers
Benodigheden (materiaal en ruimte) Gebruikelijke gymmaterialen
Randvoorwaarden n.v.t.
Handleiding/protocol Ja, zie website
Scoreformulier Ja, via de app
Ondersteuning Helpdesk: Via https://www.mqscan.nl
Cursus: Via https://www.mqscan.nl
Anders:
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Ja, met een andere naam, namelijk: Athletic Skills Model (ASM) voor het bewegingsonderwijs en Leerlijnen
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen
 1. Hoeboer, J., De Vries, S., Krijger-Hombergen, M., Wormhoudt, R., Drent, A., Krabben, K., & Savelsbergh, G. (2016). Validity of an Athletic Skills Track among 6-to 12-year-old children. Journal of sports sciences, 34(21), 2095-2105.
 2. Joris Hoeboer, Michiel Krijger-Hombergen, Geert Savelsbergh & Sanne De Vries (2018) Reliability and concurrent validity of a motor skill competence test among 4- to 12-year old children, Journal of Sports Sciences, 36:14, 1607-1613, DOI: 10.1080/02640414.2017.1406296;
 3. Hoeboer, J. J. A. A. M., Ongena, G., Krijger-Hombergen, M., Stolk, E., Savelsbergh, G. J. P., & de Vries, S. I. (2018). The Athletic Skills Track: Age-and gender-related normative values of a motor skills test for 4-to 12-year-old children. Journal of science and medicine in sport;
 4. De positieve ervaring van de kinderen met het meten: Hoeboer, J., de Vries, S., Mast, D., & Savelsbergh, G. (December, 2017). Children’s enjoyment of a motor skill test in physical education. Journal of Physical Education
Downloads
Opmerkingen Onbekend