Kennisbank

Terug naar selectie

KIDSvolgsysteem

Algemene beschrijving

KIDSvolgsysteem is een volgsysteem voor kinderen van ClubExtra. Dit KIDSvolgsysteem maakt het mogelijk om deelnamegedrag van kinderen van ClubExtra te volgen, bij te houden en overzichtelijk te presenteren. Het KIDS-volgsysteem rapporteert het leerproces van kinderen, en de activiteiten worden hier vervolgens op aangepast. Dit bevordert de ontwikkeling van het kind en zorgt voor een goede doorstroom van ClubExtra naar reguliere sportverenigingen.
De rapportage kan gebruikt worden in voortgangsgesprekken met ouders, of kan inzicht bieden in het al dan niet overstappen naar een andere/hogere groep binnen ClubExtra of naar reguliere sportverenigingen. ClubExtra is een bewegingsprogramma voor kinderen in het basisonderwijs (in de leeftijd van vier tot twaalf jaar) die door een motorische achterstand (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan het sportaanbod van reguliere sportverenigingen, in de omgeving van Zwolle. Het programma is ontwikkeld door NebasNsg (Gehandicaptensport Nederland) in samenwerking met Hogeschool Windesheim. Club Extra geeft de leerlingen in kleine groepen sport- en beweegles, waarbij er veel individuele begeleiding is. De lessen van ClubExtra vinden plaats op hogeschool Windesheim en in het bewegingshuis Stadshagen (in de omgeving van Zwolle).
KIDSvolgsysteem

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Stichting KIDS Zwolle heeft in samenwerking met Windesheim en programma-ontwikkelaar C-moves het KIDSvolgsysteem ontwikkeld.
Ontwikkeld in 2008
Laatste update 2012
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO

Schooljaren

BO: Groep 1/2 BO: Groep 3 BO: Groep 4 BO: Groep 5 BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8

Specifiek

Kinderen met een motorische achterstand

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Observatie
Meetfrequentie Vier keer per jaar
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Nee
Betrouwbaarheid Nee
Generaliseerbaarheid Nee
Norm of referentiewaarden beschikbaar Nee
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: alleen beschikbaar voor beheerder
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Klas Gemeente Landelijk
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas 2 tot 3 lessen bewegingsonderwijs
5 minuten per kind
Aanschafkosten 750 euro
Kwalificatie vereist Ja geschoolde ClubExtra lesgevers
Benodigheden (materiaal en ruimte) Gebruikelijke gymmaterialen
Randvoorwaarden n.v.t.
Handleiding/protocol Ja,
Scoreformulier Ja, online en uit te printen
Ondersteuning Helpdesk: Stichting KIDS Zwollle
Cursus: Maatwerk
Anders:
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen Onbekend
Downloads
Opmerkingen Onbekend