Kennisbank

Terug naar selectie

ESIS

Algemene beschrijving

ESIS is een webbased applicatie die door Rovict B.V. ontwikkeld is. ESIS kan zowel gebruikt worden als administratiesysteem maar ook om leerlingen op alle schoolvakken te monitoren. Zo is er ook de mogelijkheid om via module ESIS Schoolrapport eenvoudig motorische ontwikkeling te volgen. ESIS bestaat uit 2 delen, ESIS-A en ESIS-B. ESIS-A is de basis en tevens ook de kern. In dit onderdeel worden de leerlingen ingeschreven en vindt de uitwisseling met BRON plaats waarmee de bekostiging wordt veiliggesteld. ESIS-B bestaat uit verschillende onderdelen: een volledig leerling dossier, absentie, schoolloopbaan, toets registratie, registratie van gespreksverslagen, en een ontwikkelingsperspectief i.c.m. groepsplannen.

ESIS bestaat uit verschillende modules, die apart maar ook geïntegreerd te gebruiken zijn. Daarnaast staat ESIS altijd open voor samenwerking met andere applicaties (denk aan de koppeling met inmiddels 10 verschillende Ouderportalen of onlangs een samenwerking op het gebied van portfolio (www.Mijnrapportfolio.nl). Daarnaast kunnen veel verschillende kenmerken van de leerling worden geregistreerd. Welke kenmerken worden geregistreerd, is afhankelijk van de wensen van de gebruiker (de school).

ESIS-A
Naast de wettelijke verplichtingen waar een LAS aan moet voldoen, biedt ESIS ook maximale flexiblitiet in de inrichting. Bijvoorbeeld op het gebied van authoriseren van gebruikers (rollen en rechten die erg AVG-proof zijn) of het kunnen registreren van "vrije velden" die voor een school erg van belang kunnen zijn. Of leerlingen in diverse groepen kunnen indelen (Basisgroep, Instructie, Overige-groep). Hierdoor wordt het zeer eenvoudig om andere functionaliteiten zeer efficient en effectief in te zetten. Denk aan voor een school: zelf te bepalen vormingsgeieden en hier een groepsoverzicht opstellen en het bijbhorende groepsplan).

ESIS-B
ESIS-B is het leerlingdossier van een kind. Hierin is de hele schoolloopbaan terug te vinden. Het leerlingdossier is dan ook het onderdeel waar zowel de leerkracht als de ib’er veelvuldig mee werkt. Maar ESIS-B is ook de module waar alle toetsen ingevoerd worden (of via de DULT-koppleling naar ESIS-B automatisch worden gevuld) en waar de voortgang van diverse groepen door de jaren heen gevolgd wordt.

ESIS

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Rovict B.V.
Ontwikkeld in De eerste versie van ESIS (DOS) komt uit de jaren '80. In de jaren '90 is deze veranderd naar (WINDOWS) en de webbased versie is vanaf 2007.
Laatste update Continu (ESIS blijft door ontwikkelen (verwijs naar bijlage: achtergrondinformatie van ESIS)
Bezoek de website

Onderwijsvorm

VSE
BO
SBO

Schooljaren

Voorschoolse educatie BO: Groep 1/2 BO: Groep 3 BO: Groep 4 BO: Groep 5 BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Observatie
Vragenlijst
Meetfrequentie Keuze van de gebruiker
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Nee
Betrouwbaarheid Nee
Generaliseerbaarheid Nee
Norm of referentiewaarden beschikbaar Nee
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten) Algemeen schooladministratie systeem (primair ontwikkeld voor het opslaan van administratieve gegevens).
Registratiewijze Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: de school bepaalt zelf wie toegang heeft tot het dossier.
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Klas School
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas Onbekend
Afhankelijk van het aantal vragenlijsten / tests
Aanschafkosten Afhankelijk welke modules men afneemt
Kwalificatie vereist Ja zij moeten wel snappen hoe ESIS / Mijn rapportfolio werkt
Benodigheden (materiaal en ruimte) Device met toegang tot het internet
Randvoorwaarden n.v.t.
Handleiding/protocol Ja,
Scoreformulier Nee
Ondersteuning Helpdesk: 035-603 90 90
Cursus: er zijn workshops en opleidingen
Anders: instructievideo's
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen Onbekend
Downloads >
Opmerkingen Onbekend