Kennisbank

Terug naar selectie

Gymladder

Algemene beschrijving

Gymladder is een nieuw en innovatief systeem en maakt gebruik van zelfbeoordeling door de leerlingen. Ontwikkeld voor gebruik tijdens lessen bewegingsonderwijs in het primair onderwijs, maar zeker ook geschikt voor het voortgezet onderwijs en andere onderwijsvormen. Gymladder werkt met zichtbare leerdoelen, hierdoor ervaren de leerlingen autonomie, betrokkenheid en ervaren competentie. Het systeem van Gymladder is een unieke mix van analoge kaartjes voor de leerlingen en digitale registratie door de docent met behulp van een scan-app. Leerlingen hangen een Gymladder-kaartje op het whiteboard en worden dus niet afgeleid door een tablet of laptop.
Gymladder

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Gymladder
Ontwikkeld in 2021
Laatste update 2022
Bezoek de website

Onderwijsvorm

SBO
BO
VSO
MBO
VO

Schooljaren

BO: Groep 3 BO: Groep 1/2 BO: Groep 5 BO: Groep 6 BO: Groep 8 BO: Groep 7 VO: Klas 1 VO: Klas 2 VO: Klas 3 VO: Klas 4 VO: Klas 5 VO: Klas 6 MBO: Klas 2 MBO: Klas 1 MBO: Klas 3 MBO: Klas 4 BO: Groep 4

Specifiek

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Anders: Zelfbeoordeling met behulp van simpele rubrics
Meetfrequentie Naar eigen inzicht. Elke les is mogelijk, maar enkele metingen per periode is ook mogelijk.
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Onbekend
Betrouwbaarheid Zelfoordeel van leerlingen in het bewegingsonderwijs
Generaliseerbaarheid Onbekend
Norm of referentiewaarden beschikbaar Nee
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Anders
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: Alleen de gebruiker (docent) heeft inzicht in de gegevens.
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Klas
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas Binnen 1 les bewegingsonderwijs
Enkele minuten
Aanschafkosten Vanaf €100 per jaar ex btw
Kwalificatie vereist Nee
Benodigheden (materiaal en ruimte) Whiteboard, internet, tablet of smartphone en gymladder-kaartjes
Randvoorwaarden Onbekend
Handleiding/protocol Zie gymladder.nl
Scoreformulier Nee
Ondersteuning Helpdesk: info@gymladder.nl of kijk op de website voor veel gestelde vragen
Cursus:
Anders:
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee , maar compatible met alles!
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Ja
Bronnen Zelfoordeel van leerlingen in het bewegingsonderwijs
Downloads
Opmerkingen Gymladder is een nieuw en innovatief systeem.