Kennisbank

Terug naar selectie

BeweegBaas

Algemene beschrijving

BeweegBaas is een overzichtelijk leerlingvolgsysteem voor het primair bewegingsonderwijs om de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen. Een leerlingvolgsysteem waarbij de leerlingen zelf eigenaarschap krijgen om uiteindelijk een positief, uitdagend en normloos beweegrapport mee te krijgen.
In BeweegBaaas zijn de doelen positief, concreet en kindgericht geformuleerd. Hierdoor draagt BeweegBaas bij aan levenslang beweegplezier voor alle leerlingen. Hierdoor wordt er op het beweegrapport geen gebruik gemaakt van een normering, maar geven we de leerling een overzicht van wat je als leerling al kan en wat je volgende uitdaging is. Dit is leuk voor de leeringen en inzchtelijk voor ouders en docenten. Met gebruik van BeweegBaas kies je voor eigenaarschap van de leerling binnen je lessen bewegingsonderwijs. Met behulp van BeweegBaas werkt de leerling doelgericht aan zijn/haar eigen motorische ontwikkeling en voelt elke leerling zichzelf een BeweegBaas.
BeweegBaas

Doel

 1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
 2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
 3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
 4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Gerben van Limpt en Rens Kroeze
Ontwikkeld in 2020
Laatste update 2022
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO

Schooljaren

BO: Groep 1/2 BO: Groep 3 BO: Groep 4 BO: Groep 5 BO: Groep 7 BO: Groep 6

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders, sportparticipatie en zwemvaardigheid

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Vragenlijst
Observatie
Meetfrequentie Naar eigen inzicht. Je kan BeweegBaas bijvoorbeeld elke week gebruiken, maar ook enkele keren per periode.
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Nee nog geen onderzoek naar gedaan
Betrouwbaarheid Nee nog geen onderzoek naar gedaan
Generaliseerbaarheid Nee nog geen onderzoek naar gedaan
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja de referentiewaarde die gebruikt worden zijn van TULE-SLO
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Fysieke meting Observatie Vragenlijst
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: Het hoofdaccount van de school heeft de bevoegdheid om de gegevens in te zien. Het hoofdaccount kan ook andere leerkrachten van de school uitnodigen binnen BeweegBaas.
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Klas
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas Binnen 1 les bewegingsonderwijs
Aanschafkosten Vast bedrag van €30 euro per school en €0,50 per leerling
Kwalificatie vereist Nee
Benodigheden (materiaal en ruimte) KVLO inventarisatie lijst
Randvoorwaarden Tablet of computer en internet
Handleiding/protocol Ja, zie website BeweegBaas
Scoreformulier Ja, zie website BeweegBaas
Ondersteuning Helpdesk: info@beweegbaas.nl (reactie binnen 24 uur)
Cursus:
Anders: Handleiding op de website
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Ja, met een andere naam, namelijk: Basisdocument bewegingsonderwijs
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Ja
Bronnen
 • Weeldenburg, G. & Borghouts, L. (2019). Formatief evalueren. Lichamelijke opvoeding, september 2019
 • NOS (2020) Gymdocenten worstelen met beoordeling: 'Het is nattevingerwerk'.
 • Vansteenkiste,. Soenens, B,. Sierens, E & Lens, W. (2005). Hoe Kunnen We Leren en Presteren Bevorderen? Een Autonomie-ondersteunend versus Controlerend Schoolklimaat.
 • Borghouts, L. & Cranenburgh v C. (2009). Motorisch leren: nieuwe inzichten in het bewegingsonderwijs. Lichamelijke opvoeding 2009
 • Downloads
  Opmerkingen BeweegBaas is continue in ontwikkeling. Gemiddeld genomen worden om het kwartaal nieuwe nieuwe ontwikkelingen/verbeteringen doorgevoerd, aangedragen door gebruikers (leerlingen/vakleerkrachten LO).