Kennisbank

Terug naar selectie

Sportfolio App

Algemene beschrijving

De Sportfolio App is een digitaal (ontwikkel) portfolio voor het bewegingsonderwijs. Leerlingen monitoren a.d.h.v. de Sportfolio App het eigen leerproces, stellen persoonlijke leerdoelen en reflecteren hier vervolgens op. De Sportfolio App is een middel om belangrijke onderwijsvraagstukken te beantwoorden zoals het zichbaar maken van het leren, formatief handelen en het ontwikkelen van zelfregulatie vaardigheden.
Door de flexibiliteit van het platform kan je als vakgroep je eigen draai geven aan het digitaal portfolio en je eigen visie en onderwijs vormgeven en verankeren in je eigen bewegingsonderwijs. De Sportfolio App biedt dan ook een uitstekende kans om de beoordelingen niet meer vorm te geven met een cijfer maar naar het proces van de individuele leerling te kijken en de tijd te stoppen in de begeleiding bij het leerproces.
Sportfolio App

Doel

 1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
 2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
 3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
 4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Jeffry Roest en Sjors Elsinghorst
Ontwikkeld in 2018
Laatste update 2021
Bezoek de website

Onderwijsvorm

VO
MBO
HBO

Schooljaren

VO: Klas 1 VO: Klas 2 VO: Klas 3 VO: Klas 4 VO: Klas 5 VO: Klas 6 MBO: Klas 1 MBO: Klas 2 MBO: Klas 3 MBO: Klas 4

Specifiek

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Vragenlijst
Anders: Digitaal via een persoonlijke app en self assessment
Meetfrequentie Afhankelijk van de keuzes vakgroep. Gemmiddeld 6-12 activiteiten per schooljaar (2 per periode).
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Nee
Betrouwbaarheid Nee
Generaliseerbaarheid Docent monitort en maakt keuze voor passende onderwijs interventies. Validiteit, betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid zal afhankelijk zijn van wat de vakgroep/docent wilt meten en weten.
Norm of referentiewaarden beschikbaar Nee
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Fysieke meting Observatie Vragenlijst Anders
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: beveiligde omgeving conform Privacy Convenant Onderwijs
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas Onbekend
Aanschafkosten € 4,95 tot € 6,- per leerling per schooljaar, zie prijzenstaffel; https://www.sportfolioapp.nl/prijzen/
Kwalificatie vereist Nee
Benodigheden (materiaal en ruimte) Telefoon van de leerling of tablets vanuit de school.
Randvoorwaarden Onbekend
Handleiding/protocol Ja, Handleiding, digitale support omgeving, FAQ en instructievideo's.
Scoreformulier Ja, Voor de Sportfolio App worden resultaten weergegeven in een docentenomgeving
Ondersteuning Helpdesk: Dagelijkse support van 8.00-17.00 (tijdens werkdagen) via mail en WhatsApp groep
Cursus:
Anders:
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee Kan aansluiten bij alle bestaande lesmethode, portfolio persoonlijk in te richten.
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Ja
Bronnen
 • Houthoff, D., Mooij, C., van Mossel, G., & Brouwer, B. (2002). PTA als portfolio. Lichamelijke opvoeding April 2002
 • Hattie, J. (2014). Leren zichtbaar maken.
 • Borghouts, L & Cranenburgh v C. (2009). Motorisch leren: nieuwe inzichten in het bewegingsonderwijs. Lichamelijke opvoeding 2009
 • Murre, J. (2010). Rise and decline of Verbal and Visuo-spatial Memory
 • Zee, A van der & Kamp, J van der (2013). Het kiezen van videovoorbeelden voor digigym. Lichamelijke opvoeding magazine
 • Kok, M & Kamp, J van der (2013). Digitale video en (zelf-)modellering in de gymles. Lichamelijke opvoeding augustus 2013.
 • Cranenburgh, B (2009). Videofeedback verbeterd bewegingsuitvoering in de gymles. Lichamelijke opvoeding Mei 2010.
 • Berker, M van & Mossel, G van (2014). Leren gymmen van een beeldscherm.
 • SLO (2006) Rubrics als beoordelingsinstrument voor vaardigheden.
 • Huisman, W. (2015). Richten en toetsen met rubrics. http://www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies/65/
 • Houthoff, D., van Mossel, G., & Brouwer, B. (2004). Portfoliovoorstel lichamelijke opvoeding 1 voor Havo/VWO
 • Houthoff, D., van Mossel, G., & Brouwer, B. (2004). Portfoliovoorstel lichamelijke opvoeding 1 voor 3 en 4 VMBO.
 • Houthoff, D., van Mossel, G., & Brouwer, B. (2004). Een portfoliovoorbeeld voor LO1. Lichamelijke opvoeding oktober 2004.
 • Vansteenkiste,. Soenens, B,. Sierens, E & Lens, W. (2005). Hoe Kunnen We Leren en Presteren Bevorderen? Een Autonomie-ondersteunend versus Controlerend Schoolklimaat.
 • Hilvoorde, I van & Kleinpaste, J. (2014). Van tikken naar taggen. Digitalisering van bewegingsonderwijs en sport.
 • Downloads
  Opmerkingen De Sportfolio App is continu in ontwikkeling. Gemiddeld genomen worden om het kwartaal nieuwe ontwikkelingen/verbeteringen doorgevoerd, aangedragen door gebruikers (leerlingen/docenten LO).