Kennisbank

Terug naar selectie

Somtoday

Algemene beschrijving

Somtoday is een leerlinginformatiesysteem van Topicus voor het voortgezet onderwijs. Met Somtoday kun je gewoon doorwerken met de apps die op school al gebruikt werden. Het kan op ieder device worden geopend. Voor docenten is er een dashboard met daarin bijvoorbeeld het cijferoverzicht van de klas en het digitale klassenboek, maar ook het leerlingvolgsysteem (zowel in groepsoverzicht als per individuele leerling).
Ook is er een zorgdossier per leerling met een actueel overzicht vn alle relevante gegevens van de desbetreffende leerlingen. Zo weet je als leraar welke leerlingen extra aandacht nodig hebben en op welk gebied/vak. In het dashboard kunnen ook in een handomdraai rapportages gemaakt worden. Ook ouders en leerlingen hebben toegang via Somtoday ELO. Zij hebben toegang tot lesmaterialen en studiewijzers, zodat zij op de hoogte blijven van de actuele resultaten. Somtoday kan gekoppeld worden aan LAS en aan ELO. Er wordt in deze databank alleen ingegaan op het gedeelte van Somtoday waarin het gaat om het leerlingvolgsysteem van het vak LO.
Somtoday

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Topicus
Ontwikkeld in Onbekend
Laatste update 2019
Bezoek de website

Onderwijsvorm

VO
VSO

Schooljaren

VO: Klas 1 VO: Klas 2 VO: Klas 3 VO: Klas 4 VO: Klas 5 VO: Klas 6

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders, aanvulling ontwikkelaar: Het is mogelijk om in het zorgvierkant/LVS een schooleigen template te maken voor bijvoorbeeld psychologische, sociale en cognitieve uitkomstmaten, waarin dit soort gegevens kunnen worden vastgelegd. Het is in Somtoday mogelijk om leerlingen zichzelf te laten inschrijven voor keuzeopties in het rooster. Denk aan LO activiteiten, kinderen met obsitas, sporttalenten of kinderen met een motorische achterstand. Dit ondersteunt leren op maat.

Manier van informatie vergaren Onbekend
Meetfrequentie Onbekend
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Nee
Betrouwbaarheid Nee
Generaliseerbaarheid Nee
Norm of referentiewaarden beschikbaar Nee
Soort registratiesysteem Algemeen schooladministratie systeem (primair ontwikkeld voor het opslaan van administratieve gegevens).
Registratiewijze Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: alleen beschikbaar voor docenten, ouders en leerlingen
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Klas School
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas Onbekend
Aanschafkosten Dit is afhankelijk van de specifieke wensen van de school. Een precieze prijsopgave wordt gegegeven na een gezamenlijk orientatietraject.
Kwalificatie vereist Ja vereist is een cursus/training
Benodigheden (materiaal en ruimte) n.v.t.
Randvoorwaarden Een overstap maken naar Somtoday duurt gemiddeld 6 maanden. Hierin wordt wel ondersteuning aangeboden.
Handleiding/protocol Onbekend
Scoreformulier Onbekend
Ondersteuning Helpdesk: Servicedesk: inloggen vereist
Cursus: Workshops en cursussen. Zie: https://trainingen.som.today/trainingen-en-workshops
Anders: Iedere school krijgt een vast contactpersoon die regelmatig langskomt op school om te helpen waar dat nodig is. Ondersteuning wordt door Somtoday als erg belangrijk gezien.
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen Onbekend
Downloads
Opmerkingen

Per 1 januari 2019 is Somtoday ISO 27001 gecertificeerd.

* Onder dit gebruiksdoel plaatsen we zowel signaallijsten of screeningslijsten die zich kenmerken door een grof onderscheid in wel/geen achterstand, als diagnostische motorische tests waarbij een specifieke indicatie van het probleem wordt gegeven