Kennisbank

Terug naar selectie

Gympedia

Algemene beschrijving

Gympedia wordt op dit moment voornamelijk intern voor Team Sportservice Haarlem en hun klanten gebruikt. Externe verkoop van Gympedia is voor onbepaalde tijd stopgezet. Om deze reden zijn er naast een algemene beschrijving geen verdere gegevens opgenomen in de databank. Vanaf het jaar 2000 is er bij Sportservice Noord-Holland ruim elf jaar gewerkt aan Gympedia met als rode draad de twaalf leerlijnen van het Basisdocument Bewegingsonderwijs en als uitgangspunt een holistische visie waarbij het kind centraal staat. Stimuliz is een digitale methode, geschreven in een iBook, en bevat nu al 66 leerlijnkaarten. Hierop staan alle activiteiten, met leerdoelen en leerstof. Het kind kan werken in BASIS, PLUS of EXTRA oefenstof. Aan elke leerlijnkaart is ook een gedragskleurenkaart van speelgedrag gekoppeld. Gympedia biedt een compleet accommodatieplan voor alle beweegruimten (speellokaal, gymzaal en beweegplein), digitale materiaallijsten en een digitaal LeerlingVolgSysteem. De (vak)leerkracht kan het LVS eenvoudig en snel op de iPad invullen. Deze gegevens laten de (vak)leerkracht in één oogopslag een overzicht zien van: leerstof waar kinderen in oefenen per leerlijn, kleuren waar kinderen in oefenen met speelgedrag, kwaliteiten van de groep, overzicht van alle gevolgde jaren. Informatie kan digitaal gedeeld worden met bijvoorbeeld de leerkracht, IB-er of ouders.