Kennisbank

Terug naar selectie

Planmatig bewegingsonderwijs

Algemene beschrijving

Planmatig bewegingsonderwijs is niet meer verkrijgbaar, waardoor er naast een algemene beschrijving geen verdere gegevens opgenomen zijn in de databank. Planmatig Bewegingsonderwijs is een lesmethode voor het bewegingsonderwijs, dat als basis zogenaamde betekenisgebieden heeft. Deze betekenisgebieden zijn: balanceren, springen, zwaaien, mikken, jongleren, inblijven en uitmaken, passeren en onderscheppen, over en weer inplaatsen, lopen, springen en werpen. Deze komen in grote lijnen overeen met de 12 leerlijnen (zoals genoemd bij Beleves) en sluiten aan bij de kerndoelen voor het bewegingsonderwijs. Met behulp van het bijbehorende leerlingvolgsysteem kunnen in deze gebieden motorische vaardigheden op steeds wisselende manier geobserveerd en beoordeeld worden. In ieder betekenisgebied zijn enkele basisactiviteiten gekozen en daarvoor zijn per klas minimumdoelen geformuleerd. Deze minimumdoelen staan op insteekkaarten. Er kan schriftelijk op individueel- en groepsniveau gerapporteerd worden. In totaal zijn er zes groepsmappen samengesteld: voor groep 4 tot en met 8 elk één, terwijl groep 2 en 3 zijn samengenomen. Bron: TNO, 2012