Kennisbank

Terug naar selectie

Fitmeter

Algemene beschrijving

Fitmeter wordt op dit moment herzien, waardoor er naast een algemene beschrijving geen verdere gegevens opgenomen zijn in de databank. De Fitmeter hoort bij ‘Lekker Fit’, een initiatief van de gemeente Rotterdam dat als doel heeft overgewicht te stabiliseren en bewegingsarmoede te verminderen onder de Rotterdamse jeugd. De Fitmeter is ontwikkeld door de gemeente Amsterdam (Jump-In), maar aangepast op de Rotterdamse situatie. ‘Lekker Fit’ richt zich op basisschoolleerlingen van 4 tot 12 jaar. Met behulp van de ‘Fitmeter’ worden de resultaten en ontwikkelingen van de leerlingen (op kind- en groepsniveau) op beweeg- en gezondheidsgebied gevolgd. Het bestaat uit vier modules, en is een traject van drie jaar. Binnen deze periode worden alle interventieonderdelen geïmplementeerd op de school. Ten eerste de ‘Testmodule’. Deze bevat informatie met betrekking tot resultaten van de Eurofittest en BMI. Deze test wordt één keer per jaar door het testteam uitgevoerd. De tweede module is de ‘Activiteitenmodule’, deze meet de gezondheidsgerelateerde fitheid en deelname aan sportactiviteiten tijdens en na schooltijd. De derde module is de 'Algemene module’, waarin algemene informatie zoals het lidmaatschap van een sportvereniging wordt geregistreerd. Tot slot bevat de Fitmeter de ‘Bewegingsonderwijs module’, die het mogelijk maakt om scores ten aanzien van de leerlijnen zoals omschreven in het Basisdocument Bewegingsonderwijs te registreren. Hiermee kan de motorische ontwikkeling per school, groep en leerling in kaart gebracht worden. In 2010 is ‘Lekker Fit!’ door de erkenningscommissie van het Nederlands Jeugdinstituut en het Centrum Gezond Leven erkend als theoretisch goed onderbouwde jeugdinterventie (NJI, 2011). Bron: TNO, 2012