Kennisbank

Terug naar selectie

Beleves

Algemene beschrijving

Beleves is niet meer verkrijgbaar, waardoor er naast een algemene beschrijving geen verdere gegevens opgenomen zijn in de databank. Beleves staat voor: Bewegen Leerling volgsysteem en is ontwikkeld door SLO en de Koninklijke Vereniging Lichamelijke Opvoeding (KVLO). Het systeem is gebaseerd op de 12 leerlijnen, zoals deze zijn beschreven in het Basisdocument Bewegingsonderwijs (SLO/KVLO, 2004). De leerlijnen zijn een concrete uitwerking van de kerndoelen voor het bewegingsonderwijs. Binnen een leerlijn worden aan de hand van één bewegingsthema voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 tussendoelen geformuleerd die geobserveerd en geregistreerd kunnen worden. Verder heeft het de mogelijkheid om overzichten te geven per leerling, per groep en op schoolniveau. De meting vindt eens per twee jaar plaats. Bron: TNO, 2012