Kennisbank

Terug naar selectie

MLS (Maatwerk leerlingvolgsysteem)

Algemene beschrijving

Maatwerk Leerlingvolgsysteem (MLS) is een webbased leerlingvolgsyteem, wat de gegevens van leerlingen archiveert en beheert om zo te komen tot een zo compleet mogelijk beeld van de resultaten en mogelijkheden van een leerlingen. Die kunnen leiden tot begeleidingsactiviteiten die bijdragen aan de kwaliteit van het vraaggestuurd onderwijs en de leerlingenondersteuning.
Het systeem biedt de mogelijkheid om te werken met alle aspecten van een school voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. In deze databank wordt er alleen gekeken naar het vak LO. Het systeem kent naast het beheren van de gegevens rondom kinderen ook een mogelijkheid tot evalueren met behulp van lijsten, inclusief de CED-leerlingen. Het is zelfs mogelijk om leerlingen en open doelen door elkaar te gebruiken. MLS bevat cijferregistratie, indidentenregistratie, verzuimregistratie en een digitaal logboek. MLS heeft ook een ouderportaal waarin de meest belangrijke gegevens van een kind voor ouders oproepbaar zijn. Het is noodzakelijk dat het wordt gekoppeld aan een LAS. MLS kan gegevens uitwisselen met een aantal andere bekende Leerling Administratiesystemen, zoals ESIS, DotComSchool, ParnasSys en Somtoday (zie databank).
MLS (Maatwerk leerlingvolgsysteem)

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Janszoon Software
Ontwikkeld in 2006
Laatste update
Bezoek de website

Onderwijsvorm

VO
VSO

Schooljaren

VO: Klas 1 VO: Klas 2 VO: Klas 3 VO: Klas 4 VO: Klas 5 VO: Klas 6

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Onbekend
Meetfrequentie Onbekend
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Onbekend
Betrouwbaarheid Onbekend
Generaliseerbaarheid Onbekend
Norm of referentiewaarden beschikbaar Onbekend
Soort registratiesysteem Algemeen schooladministratie systeem (primair ontwikkeld voor het opslaan van administratieve gegevens).
Registratiewijze Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Klas
Taal Onbekend
Tijdsduur afname per klas Onbekend
Aanschafkosten Onbekend
Kwalificatie vereist Onbekend
Benodigheden (materiaal en ruimte) Onbekend
Randvoorwaarden Onbekend
Handleiding/protocol Onbekend
Scoreformulier Onbekend
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus:
Onbekend
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Onbekend
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen Onbekend
Downloads
Opmerkingen Onbekend