Kennisbank

Terug naar selectie

DORR

Algemene beschrijving

DORR is een registratie en observatiesysteem voor de groepen 1 en 2 wat uitgaat van 48 leerlijnen gedicteerd door het SLO. DORR staat voor: Dagelijks Observeren Registreren Rapporteren. Ontwikkelingsmateriaal is de motor van DORR. 48 kern- en tussendoelen zijn gekoppeld aan diverse materialen in 6 niveaus.
Op de website (www.dorr-onderwijs.nl) zie je welke materialen binnen deze 6 fases passen en word je ondersteund om je doelen in de juiste fase met een kind te bereiken. Ook is er een inventarisatieposter. Op de poster kan je aangeven welke materialen jij in de klas hebt, zo zie je ook waar de gaten in jouw klas per ontwikkelingsgebied zitten. Een overzicht van alle leerlijnen op 1 poster, je weet direct waar je mee bezig bent. Na drie maanden wordt er geregistreerd. Er zijn per jaar 3 registratiemomenten, in november, maart en juni. Dan kan een kind dus overstappen naar een volgende fase binnen een leerlijn. Alles wordt genoteerd in kleur op een leerlingkaart. Per fase wordt er gewerkt in een andere kleur. Sinds kort is DORR-dacht ontwikkeld, materiaalkaarten die de materialen beschrijven en je mogelijkheden geven van werken binnen de verschillende fases. Daarnaast zijn er leskaarten zodat je de materialen kan aanbieden in de kring en je kan richten op de juiste fases. Dit materiaal wordt achter de login van de DORR-site gratis aangeboden. Eind 2013 zijn we gestart met DorrDigi, het webbased kleutervolgsysteem dat werkt volgens de inmiddels beproefde Dorr Methode. DorrDigi vervangt onze papieren versie (Dorr Basis) en inmiddels hebben de meeste klanten van Dorr dan ook de overstap gemaakt. In deze databank wordt er alleen ingegaan op de leerlijn voor motoriek.
DORR

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Hetty Timmer
Ontwikkeld in 2001
Laatste update
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO

Schooljaren

BO: Groep 1/2

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Onbekend
Meetfrequentie Er zijn per jaar 3 registratiemomenten, in november, maart en juni.
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Onbekend
Betrouwbaarheid Onbekend
Generaliseerbaarheid Onbekend
Norm of referentiewaarden beschikbaar Onbekend
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: alleen beschikbaar voor de eigen docent, de IB'ers en de directie.
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Klas School
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas Onbekend
Aanschafkosten
  • Dorr Digi: Niet bekend
  • Dorr Thema: 550 tot 3.500 euro per jaar (Serie Natuur = 2.795 euro, kennismakingsthema = 495 euro)
  • Dorr Meer: takenbord = 695 euro (standaard erbij = 235 euro)
Kwalificatie vereist Onbekend
Benodigheden (materiaal en ruimte) Onbekend
Randvoorwaarden Onbekend
Handleiding/protocol Onbekend
Scoreformulier Onbekend
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus:

Dorr voor Onderwijs geeft regelmatig door heel Nederland presentaties en trainingen van de Dorr Methode en Dorr Digi. Voor scholing contact opnemen met: info@dorr-onderwijs.nl


Anders:
  1. DorrMeer: taken voor de weektaak op niveau aanbieden op het takenbord. Zie: http://www.dorr-onderwijs.nl/dorr-methode/dorr-meer
  2. DorrThema: Opdrachtkaarten per thema's. Zie: http://www.dorr-onderwijs.nl/dorr-thema
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Onbekend
Bronnen Onbekend
Downloads
Opmerkingen Onbekend