Kennisbank

Terug naar selectie

Doen, Praten, Bewegen & Rekenen

Algemene beschrijving

Doen, Praten, Bewegen en Rekenen is een compleet kindvolgsysteem waarmee pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van 0-4-jarigen, op het gebied van motoriek, spraak/taal en sociale competentie kunnen volgen en stimuleren.
Het instrument bestaat uit vier observatielijsten: 'Zo Doe Ik', 'Zo Praat Ik', 'Zo Beweeg Ik' en 'Zo Reken Ik', die zowel los van elkaar of gezamenlijk kunnen worden ingezet. Elk deel bestaat uit observatielijsten en een handleiding. In de handleiding zijn naast instructies voor gebruik ook handelingssuggesties. De observatielijsten kunnen ook digitaal ingevoerd worden. De observatielijsten bestaan uit 8 deellijsten gekoppeld aan 8 afnamemomenten: namelijk als het kind 5, 10, 15, 20, 26, 32, 38 en 44 maanden is. Voor elk kind wordt de lijst twee keer per jaar afgenomen. De leidster vult de deellijst in die past bij de leeftijd van het kind. In deze databank wordt er alleen gekeken naar het gedeelte "Zo beweeg ik".
Doen, Praten, Bewegen & Rekenen

Doel

 1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
 2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
 3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
 4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar CEDgroep / Marla van Berge Henegouwen
Ontwikkeld in 2006-2008
Laatste update
Bezoek de website

Onderwijsvorm

VSE

Schooljaren

Voorschoolse educatie

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Meetfrequentie Onbekend
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Onbekend
Betrouwbaarheid Onbekend
Generaliseerbaarheid Onbekend
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja de leidster vult de deellijst in die past bij de leeftijd van het kind (dit zijn dus referentiewaarden). Als een kind op alle of veel vragen van de deellijst een 'ja' scoort (het kind vertoont het desbetreffende gedrag) kan de volgende deellijst worden ingevuld. Als voor een kind een aantal keer 'nee' is ingevuld (het kind vertoont het desbetreffende gedrag niet) observeert de leidster het kind, maakt zij een verslag en bespreekt zij indien nodig, een aanpak voor een kind om de ontwikkeling te stimuleren.
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas Onbekend
Aanschafkosten Handleiding "Zo Beweeg Ik": €49,50 en 10 observatielijsten "Zo Beweeg Ik": €31,50
Kwalificatie vereist Onbekend
Benodigheden (materiaal en ruimte) Onbekend
Randvoorwaarden n.v.t.
Handleiding/protocol Ja, 10 observatielijsten "Zo Beweeg Ik": bestellen via https://mijn.cedgroep.nl/artikel/785/doen-praten.html
Scoreformulier Ja, 10 observatielijsten "Zo Beweeg Ik": bestellen via https://mijn.cedgroep.nl/artikel/785/doen-praten.html
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus:

De cd-rom Doen, Praten & Bewegen Thuis voor ouders (€39,50) en online observatielijsten:

 • Organisaties tot 36 kindplaatsen: € 99,- per jaar
 • Organisaties 36 tot 75 kindplaatsen: € 2,75 per kindplaats per jaar
 • Organisaties 76-150 kindplaatsen: € 2,65 per kindplaats per jaar
 • Organisaties 151-375 kindplaatsen: € 2,55 per kindplaats per jaar
 • Organisaties 376-750 kindplaatsen: € 2,45 per kindplaats per jaar
 • Organisaties 751- 1500 kindplaatsen: € 2,35 per kindplaats per jaar
 • Organisaties 1501- 3750 kindplaatsen: € 2,25 per kindplaats per jaar
 • Organisaties 3751- 7500 kindplaatsen: € 2,- per kindplaats per jaar
 • Organisaties 7501-15000 kindplaatsen: € 1,50 per kindplaats per jaar
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Onbekend