Kennisbank

Terug naar selectie

Cito Volgsysteem Jonge kind & PO en SO

Algemene beschrijving

Met het Cito Volgsysteem Jonge kind en het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs kan door middel van observatie en toetsen de ontwikkeling van de peuters en kleuters in kaart gebracht worden. Doel van de volgsystemen is het volgen van kinderen in hun ontwikkeling. Met het toetsresultaat kan de leidster/leerkracht bekijken of een kind vooruit gaat en hoe het kind zich ontwikkelt in vergelijking met leeftijdsgenootjes.
Daarnaast kan de leidster/leerkracht met het toetsresultaat signaleren of een kind mogelijk extra hulp of meer uitdaging nodig heeft. Het Cito Volgsysteem jonge kind volgt kinderen van 6 maanden tot 4 jaar in de peuterspeelzaal of op het kinderdagverblijf. Dit LVS is onderverdeeld in 1) Baby's en dreumesen, en 2) Peuters. De producten uit het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Bij beide volgsystemen wordt ook door middel van een observatielijst de motoriek gemeten, bij ten eerste de baby's en dreumesen (6 maanden tot 2 jaar), ten tweede bij de peuters (2-4 jaar) en tot slot bij de kleuters (4-6 jaar). In deze databank wordt alleen ingegaan op de aspecten van de Cito Volgsystemen waar het gaat om het meten van de motoriek. De leerkracht vult deze lijsten digitaal in.
Cito Volgsysteem Jonge kind & PO en SO

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Cito
Ontwikkeld in Onbekend
Laatste update
Bezoek de website

Onderwijsvorm

VSE
BO
SBO

Schooljaren

Voorschoolse educatie BO: Groep 1/2

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Observatie
Meetfrequentie Onbekend
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Ja Cito Volgsysteem jonge kind & Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs zijn beide erkend door het NJI en beoordeeld door COTAN.
Betrouwbaarheid Onbekend
Generaliseerbaarheid Onbekend
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja in de handleiding
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Klas School
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas Onbekend
Aanschafkosten
  • Observatielijst baby's en dreumesen: € 78,71
  • Motoriek peuters observatielijst en handleiding peuters (2-3 jaar): € 79,45
  • Motoriek observatielijst en handleiding groep 1-2 (4-6 jaar): € 63,59 
Kwalificatie vereist Onbekend
Benodigheden (materiaal en ruimte) Onbekend
Randvoorwaarden n.v.t.
Handleiding/protocol Ja, te bestellen via: https://www.cito.nl/onderwijs/voorschoolse-educatie/cito-volgsysteem-jonge-kind en https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/lvs-toetsen
Scoreformulier Ja, in de handleiding
Ondersteuning Helpdesk: Veelgestelde vragen: https://www.cito.nl/veelgestelde-vragen
Cursus: Cursussen, e-seminars, webinars en advies op maat: https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/training-advies/aanbod
Anders:
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Onbekend
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen Onbekend
Downloads
Opmerkingen Onbekend