Kennisbank

Terug naar selectie

MOT'97

Algemene beschrijving

De MOT’97 is een experimentele motoriektest voor prestatieniveau en is een bewerking van een Duitse test. Er is een versie voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar en een versie voor kinderen van 9 tot 12. Beide versies omvatten samen een achttiental, eenvoudig afneembare opdrachten, met elk scores van 0-2. De items testen het evenwicht, coördinatie, grove motoriek, fijne motoriek en de reactiesnelheid.
De test bestaat uit een heterogene verzameling (groot)motorische opdrachten. Dit is naar mening van de testconstructeur in overeenstemming met het doel van de test: het geven van een betrouwbaar inzicht in het algemene motorische functioneren van reguliere basisschoolleerlingen. Geschikt voor Nederlandse kinderen van 4-12 jaar met mogelijke motorische stoornissen. Er zijn aparte versies geconstrueerd voor kinderen van de onderbouwgroepen (klassengroepen 1 tot 4 in de leeftijd van vier tot acht jaar) en van de bovenbouwgroepen (klassengroepen 5 tot 8 in de leeftijd van negen tot twaalf jaar). De test staat uitgewerkt in het boek Kinderfysiotherapie (druk 1), echter in de 2e druk is deze test niet meer opgenomen.
MOT'97

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Duitse test MOT: Zimmer (1984).
Ontwikkeld in 1984
Laatste update
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO

Schooljaren

BO: Groep 1/2 BO: Groep 3 BO: Groep 4 BO: Groep 5 BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8

Specifiek

Kinderen met een motorische achterstand

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Observatie
Meetfrequentie Keuze van de gebruiker
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Nee
Betrouwbaarheid Ja

gegevens over interne consistentie en betrouwbaarheid zijn weergegeven in het document uit de bronnenlijst. 

Interne consistentie gehele lijst: Cronbach’s α Onderbouwversie: populatie kinderen uit de bovenbouw: 0.80 1

Cronbach’s α Bovenbouwversie: populatie kinderen uit de onderbouw: 0.73 1 Betrouwbaarheid gehele lijst:R(Pearson), Test-hertestcorrelatie Onderbouwversie: 0,83 1R(Pearson), Test-hertestcorrelatie Bovenbouwversie: 0,68 1

Generaliseerbaarheid Nee
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja

in de handleiding worden de gemiddelden van de klassengroepen vermeld. In het algemeen zijn de klassengroepsgegevens van de MOT’97 gebaseerd op grote aantallen kinderen met uitzondering van de twee laagste en de hoogste groep (de groepen 1, 2 en 8). De ruwe score die tijdens de testafname verkregen wordt, kan naderhand worden omgezet in een motorisch quotiënt, percentielrang en T-score, per leeftijdsgroep van 6 maanden.Er is geen onderverdeling in factoren: hoewel de items verschillende motorische vaardigheden testen, is de uitslag slechts een cijfer dat een indruk geeft van de algemene motorische ontwikkeling.

Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Schriftelijk
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: keuze van de gebruiker
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Keuze van de gebruiker
Taal Vertaald vanuit het Duits ( Zimmer, 1984). Nederlandse versie ook beschikbaar (Van Rossum, 1997)
Tijdsduur afname per klas 3 of meer lessen bewegingsonderwijs
40 minuten
Aanschafkosten Onbekend
Kwalificatie vereist Ja
Benodigheden (materiaal en ruimte) Invulformulier, meetlint, stopwatch, testmaterialen (hoepel, stok, tennisballen, doos, tennisring, bal)
Randvoorwaarden Observatoren die de kinderen goed kennen, zoals groepsleidsters of docenten, zijn het meest geschikt om de schaal in te vullen.
Handleiding/protocol Onbekend
Scoreformulier Onbekend
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus:
Onbekend
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen
  1. Netelenbos, J.Bernard; Motorische ontwikkeling van kinderen; Handboek 1:introductie, Boom, Amsterdam 1998, ISBN: 90-5352-4533
  2. Van Empelen R., Nijhuis-van der Sanden R., Hartman A.; Kinderfysiotherapie; Elsevier gezondheidszorg, Maarssen; 2005
  3. Vallaey, M.;Psychomotoriek bij kinderen; Acco, Leuven/Amersfoort;1997; ISBN: 90-334-3820-8
Downloads
Opmerkingen Onbekend