Kennisbank

Terug naar selectie

KTK

Algemene beschrijving

De Körperkoördinations Test für Kinder (KTK) bestaat uit vier testonderdelen die alleen de grove motoriek meten. De ruwe testscores worden omgezet in motorische quotiënten (MQ’s). De KTK-NL bestaat uit vier onderdelen: balanceren over balkjes van verschillende breedte, zijwaarts verplaatsen met behulp van twee plankjes, heen en weer springen over een lat, over een steeds hoger wordende stapel kussens hinken.
Er zijn aparte normtabellen voor kinderen die zich normaal ontwikkelingen (met itemscores voor jongens en meisjes), kinderen die leerstoornissen hebben, gedragsgestoorde kinderen en kinderen met een hersenbeschadiging. Doelgroep: kinderen van 5 tot 15 jaar die zich normaal ontwikkelen of (mogelijk) vertraagd ontwikkelen (voor kinderen met leerstoornissen, gedragsgestoorde kinderen en kinderen met hersenbeschadiging).
KTK

Doel

 1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
 2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
 3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
 4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Kiphard & Schilling (Duitse versie), Nederlandse versie: Ernst Kiphard, Friedhelm Schilling, Matthieu Lenoir
Ontwikkeld in 1974
Laatste update 2007
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO
VO
VSO

Schooljaren

BO: Groep 1/2 BO: Groep 3 BO: Groep 4 BO: Groep 5 BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8 VO: Klas 1 VO: Klas 2 VO: Klas 3 VO: Klas 4

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Observatie
Meetfrequentie Keuze van de gebruiker
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Ja
 1. Construct validiteiteit: Gehele lijstDe autoren Bös et al. gaven aan dat er een voldoende tot goede correlatie is met de Bewegungskoordinationstest (BKT), HaroFitness test en de Lincoln-Oseretzky-Test (LOS KF18). Correlatie met BOT-2 Short Form: R(Pearson), 6–7, 8–9 and 10–11 jaar oude jongens (n=1300) en meisjes (n=1185) : varieerde van 0.25 tot 0.64.
 2. Discriminant validity: Volgens de autoren Bös et al. kunnen op basis van de KTK gezonde kinderen worden onderscheiden van kinderen met cerebrale stoornissen.
Betrouwbaarheid Ja
 1. Gehele lijst: R(Pearson), intra (4 weken): N=onbekend, populatie Kinderen: 0.974
 2. Subcategorie lijst: R(Pearson), intra (4 weken): N=onbekend, populatie Kinderen: items variëren van 0.80-0.954. In de Duitse handleiding wordt de „Halbierungszuverlässigkeit“ aangegeven van de enkele subtesten (Spearman-Brown). Deze variëren van 0.92-0.97. 
Generaliseerbaarheid Nee x
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja

er bestaat geen Nederlandse normering voor de KTK. De normering van de Duitse KTK wordt toegepast.

 • De ruwe testscores worden omgezet in motorische quotiënten (MQ’s). De MQ’s worden bij elkaar opgeteld en opgezocht om tot een totaal MQ te komen. Deze geeft een uitspraak over de kwantiteit van de motoriek.
 • De normwaarden zijn berekend door onderzoek te verrichten bij 1228 kinderen. Het gemiddelde is 100 met een standaarddeviatie van 15.
 • Classificatie:
  • MQ beneden 85 is ‘opvallend’ (matige motoriek)
  • MQ beneden 70 is ‘afwijkend’
 • Uit een vergelijkend onderzoek waarbij de KTK en de Movement-ABC test bij dezelfde kinderen werden afgenomen is gebleken dat de Duitse normen voor Nederlandse kinderen te hoog liggen. In plaats van de te verwachten 50% scoorde 68% van de kinderen onder het 50e percentiel.
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Schriftelijk Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: keuze van de gebruiker
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Keuze van de gebruiker
Taal Vertaald vanuit het

Duits. Duitse KTK: http://www.testzentrale.de/programm/korperkoordinationstest-fur-kinder.html

Nederlandse KTK: http://www.sig-net.be/nl/publicaties/ktk-nl-handleidingkrperkoordinationstest-fr-kinder_96.aspx

Tijdsduur afname per klas 3 of meer lessen bewegingsonderwijs
15-20 minuten per kind. Wanneer de test wordt afgenomen bij grotere groepen (bijvoorbeeld op school) is een doorschuifsysteem met één testleider per onderdeel aan te raden.
Aanschafkosten KTK-NL Testkit met materialen: 446 euro, KTK-NL Handleiding met 20 scoreformulieren: 95 euro, 20 scoreformulieren: 10 euro.
Kwalificatie vereist Onbekend
Benodigheden (materiaal en ruimte)

De testkit van de KTK-NL bevat de volgende materialen:

 • 12 schuimrubberen bouwonderdelen van gelijke grootte
 • 1 mat
 • 2 blokjes
 • 1 evenwichtsbalk 30mm x 3m
 • 1 evenwichtsbalk 45mm x 3m
 • 1 evenwichtsbalk 60mm x 3m
 • 3 tussenstukken voor de evenwichtsbalken (1 voor elke breedte)
Randvoorwaarden De ruimte dient minimaal 4m x 5m te zijn, een zorgvuldige verbale uitleg is noodzakelijk.
Handleiding/protocol Ja, te koop samen met scoreformulieren voor 95 euro op: https://www.hogrefe.nl/shop/ktk-nl-test-voor-motorische-ontwikkeling-van-kinderen.html
Scoreformulier Ja, 20 formulieren te koop voor 10 euro op: https://www.hogrefe.nl/shop/ktk-nl-test-voor-motorische-ontwikkeling-van-kinderen.html
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus:
Onbekend
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen
 1. Vallaey, M.;Psychomotoriek bij kinderen; Acco, Leuven/Amersfoort;1997; ISBN: 90-334-3820-8
 2. Van Empelen R., Nijhuis-van der Sanden R., Hartman A.; Kinderfysiotherapie; Elsevier gezondheidszorg, Maarssen; 2005 
 3. Cools W, Martelaer KD, Samaey C, Andries C. Movement skill assessment of typically developing preschool children: a review of seven movement skill assessment tools. J Sports Sci Med. 2009 Jun 1;8(2):154-68 
 4. Bös K, Tittlbach S, Pfeifer K, Stoll O, Woll A. Handbuch Motorische Tests; Sportmotorische tests, motorische Funktionstests, Fragebogen zur körperlichsportlichen Aktivität und sportpsychologische Diagnose verfahren. Hogrefe, Göttingen 2001
 5. Testzentrale, KTK Körperkoordinationstest für Kinder. Beschikbaar via: http://www.testzentrale.de/programm/korperkoordinationstest-fur-kinder.html, Geraadpleegd op: 4-11-2014 
 6. SIG. KTK Körperkoordinationstest für Kinder NL. Beschikbaar via: http://www.signet.be/nl/publicaties/ktk-nl-handleiding-krperkoordinationstest-fr-kinder_96.aspx Geraadpleegd op: 5-11-2014  
 7. Fransen J, D'Hondt E, Bourgois J, Vaeyens R, Philippaerts RM, Lenoir M. Motor competence assessment in children: convergent and discriminant validity between the BOT-2 Short Form and KTK testing batteries. Res Dev Disabil. 2014 Jun;35(6):1375-83  
 8. Lenoir M, Vandorpe B. De Körperkoordinationstest für Kinder: KTK-NL. Volledig herwerkte en vertaalde versie, met nieuwe normen voor. Vlaanderen/Nederland. Beschikbaar via: http://www.signet.be/uploads/artikels_signaal/signaal_83_2013_lenoir.pdf Geraadpleegd op: 5-11-2014  
 9. Entwickelungsdiagnostik. Körperkoordinationstest für Kinder (KTK). Beschikbaar via: http://entwicklungsdiagnostik.de/ktk.html Geraadpleegd op: 5- 11-2014
 10. S. Iivonen, A. Sääkslahti and A. Laukkanen. Studies using the körperkoordinationstest für Kinder (KTK): A review. Science and sports. 2014 Oct 29;supplement:S21
Downloads
Opmerkingen Onbekend