Kennisbank

Terug naar selectie

Trekken met 1 arm

Algemene beschrijving

Met de test "trekken met 1 arm" kan de kracht in de armen van een kind worden gemeten. De test wordt twee keer afgenomen, waarbij de beste score telt. Doelgroep: 9 - 18 jaar.
Het kind staat op blote voeten in lichte zijwaartse spreidstand, met de schouder van de niet-steunarm tegen een wandrek. De dynamometer wordt door de testleider op schouderhoogte gehangen en de ketting waarmee de dynamometer vastzit aan het wandrek wordt zo ingesteld dat het handvat van de dynamometer ter hoogte van de elleboogplooi van de steunarm zit. De dynamometer wordt door het kind met de voorkeurshand geakt met de duim naar boven. De ketting mag al strakgetrokkken worden, maar er mag nog geen kracht geleverd worden. Op het teken "trekken"trekt het kind zo hard mogelijk zonder aan de dynamometer te gaan gangen en zonder de steunarm los te laten. De te meten parameters: de kracht die geleverd wordt in kilogrammen of Newton, gecorrigeerd voor lichaamsgewicht. Deze testuitslag wordt met die van leeftijdsgenoten vergeleken. De test "trekken met 1 arm" maakt deel uit van de MOPER fitheidstestbatterij (zie deze databank).
Trekken met 1 arm

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar
Ontwikkeld in Onbekend
Laatste update n.v.t.
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO
VO
VSO
MBO

Schooljaren

BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8 VO: Klas 1 VO: Klas 2 VO: Klas 3 VO: Klas 4 VO: Klas 5 VO: Klas 6 MBO: Klas 1 MBO: Klas 2 MBO: Klas 3 MBO: Klas 4

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Meetfrequentie Keuze van de gebruiker
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Ja hoog maar exacte waarden ontbreken (zie boek Fitheidstesten voor de jeugd)
Betrouwbaarheid Ja r = 0,68 - 0,96
Generaliseerbaarheid Nee
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja boek Fitheidstesten voor de jeugd, zowel Nederlandse als Europese referentiewaarden
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Schriftelijk Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: keuze van de gebruiker
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Keuze van de gebruiker
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas Binnen 1 les bewegingsonderwijs
< 2 minuten per kind
Aanschafkosten Kosten voor materiaal
Kwalificatie vereist Nee
Benodigheden (materiaal en ruimte) 1) dynamometer, 2) ketting, 3) kettinghouder en haak, 4) wandrek of klimraam, 5) geijkte weegschaal.
Randvoorwaarden 1) minimale leeftijd voor het afnemen van deze test is 9 jaar.
Handleiding/protocol Ja, zie fitheidstestbatterijen EUROFIT en ALPHA
Scoreformulier Ja, zie fitheidstestbatterij MOPER.
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus:
Onbekend
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen Onbekend
Downloads
Opmerkingen Onbekend