Kennisbank

Terug naar selectie

Sneltikken met 1 hand

Algemene beschrijving

Bij de test "sneltikken met 1 hand" wordt de snelheid van het verplaatsen van de hand en de arm gemeten. De test wordt twee keer uitgevoerd, waarbij de beste tijd telt. Doelgroep: 9 - 18 jaar.
Het kind staat op blote voeten in een lichte spreidstand voor een tafel, waarbij het tafelblad op navelhoogte is gebracht. De hand wordt op een rechthoek gelegd, de voorkeurshand op een cirkel. De hand op de rechthoek doet in deze test niets en blijft daar liggen. Met de voorkeurshand moet zo snel mogelijk 25 keer heen en weer worden bewogen tussn de cirkels, waarbij de cirkel steeds aangetikt moet worden. In totaal wordt er dus 50 keer een cirkel aangetikt. De tijd waarbinnen de test wordt afgelegd wordt geregistreerd tot tienden van seconden. Als een cirkel niet wordt aangetikt, wordt 0,1 seonde straftijd bij de eindtijd opgeteld. Wordt de cirkel ruim gemist, dan moet de cirkel een extra keer worden aangetikt. De sneltikken met 1 hand test maakt deel uit van twee grote fitheidstestbatterijen, namelijk de EUROFIT en de MOPER (zie deze databank).
Sneltikken met 1 hand

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar
Ontwikkeld in Onbekend
Laatste update n.v.t.
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO
VO
VSO
MBO

Schooljaren

BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8 VO: Klas 1 VO: Klas 2 VO: Klas 3 VO: Klas 4 VO: Klas 5 VO: Klas 6 MBO: Klas 1 MBO: Klas 2 MBO: Klas 3 MBO: Klas 4

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Meetfrequentie Keuze van de gebruiker
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Ja r = 0,52 - 0,72 (0,39 voor 18-jarige jongens)
Betrouwbaarheid Ja r = 0,46 - 0,91
Generaliseerbaarheid Nee
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja boek Fitheidstesten voor de jeugd, alleen Nederlandse referentiewaarden
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Schriftelijk Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: keuze van de gebruiker
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Keuze van de gebruiker
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas Binnen 1 les bewegingsonderwijs
< 20 sec per kind
Aanschafkosten Kosten voor materiaal
Kwalificatie vereist Nee
Benodigheden (materiaal en ruimte) 1) tafel met twee cirkels met een diameter van 20; de afstand tussen de 2 cirkels is 60 cm (80cm vanuit de middelpunten), 2) In het midden tussen de twee cirkels ligt een rechthoekige plaat van 10 keer 20cm, 3) stopwatch
Randvoorwaarden 1) minimale leeftijd voor het afnemen van deze test is 9 jaar.
Handleiding/protocol Ja, boek Fitheidstesten voor de jeugd
Scoreformulier Ja, zie fitheidstestbatterijen EUROFIT en MOPER
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus:
Onbekend
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen Onbekend
Downloads
Opmerkingen Onbekend