Kennisbank

Terug naar selectie

Sit-ups

Algemene beschrijving

Met sit-ups kan de kracht in de buikspieren worden gemeten. Het aantal gemaakte sit-ups binnen dertig seconden is de testuitslag. Doelgroep: 12 - 16 jaar.
Het kind ligt op de rug op een matje. De knieen zijn opgetrokken en de voeten staan op de grond. Het kind heeft de handen en armen gestrekt. Het kind komt nu met het bovenlichaam van de grond, waarbij met de handen de knieen worden aangetikt. Het kind moet gedurende dertig seconden zoveel mogelijk sit-ups maken. Een tweede testpersoon leunt op de voeten, waardoor deze extra steun krijgen en niet van de grond kunnen komen. Het aantal herhaling wordt genoteerd. De test wordt op verschillende manieren beschreven. De ene keer wordt er een testtijd van twee minuten genoemd, terwijl andere testen spreken over een duur van dertig seconden. Aangezien het hier om kinderen gaat, gaat de voorkeur uit naar de dertig secondentest. Deze wordt vergeleken met de testuitslag van leeftijdsgenoten. De sit-ups maken deel uit van de fitheidstestbatterij EUROFIT(zie deze databank).
Sit-ups

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar
Ontwikkeld in Onbekend
Laatste update n.v.t.
Bezoek de website

Onderwijsvorm

VO
VSO
MBO

Schooljaren

VO: Klas 1 VO: Klas 2 VO: Klas 3 VO: Klas 4 VO: Klas 5 MBO: Klas 1

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Meetfrequentie Keuze van de gebruiker
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Ja r = 0,14 - 0,51
Betrouwbaarheid Ja r = 0,57 - 0,94
Generaliseerbaarheid Nee
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja boek Fitheidstesten voor de jeugd, alleen Nederlandse referentiewaarden
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Schriftelijk Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: keuze van de gebruiker
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Keuze van de gebruiker
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas Binnen 1 les bewegingsonderwijs
30 sec per kind
Aanschafkosten Kosten voor materiaal
Kwalificatie vereist Nee
Benodigheden (materiaal en ruimte) 1) matten, 2) stopwatch
Randvoorwaarden 1) minimale leeftijd voor het afnemen van deze test is 12 jaar.
Handleiding/protocol Ja, boek Fitheidstesten voor de jeugd
Scoreformulier Ja, zie fitheidstestbatterij EUROFIT
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus:
Onbekend
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen Onbekend
Downloads
Opmerkingen Onbekend