Kennisbank

Terug naar selectie

Movement ABC

Algemene beschrijving

De test is ontwikkeld om een indicatie te verkrijgen van het motorisch functioneren van een kind in het dagelijks leven. De Movement ABC Test bestaat uit verschillende items voor een viertal leeftijdsgroepen (4-6, 7-8, 9-10 en 11-12+ jarigen). Met deze test worden 3 verschillende aspecten van de motoriek gemeten: handvaardigheid, balvaardigheid en evenwicht. Sinds 2010 kan tevens gekozen worden voor de herziende versie, de MABC-2.

De Movement ABC bestaat uit twee onderdelen: een checklist en een motorische test. Checklist: motorische activiteiten die een kind normaal in het dagelijkse leven uitvoert (MABC: 48 items & MABC-2: 30 items), en de motorische test (8 items): handvaardigheid (3 items), balvaardigheid (2 items) en evenwicht (3 items). De score wordt bepaald met behulp van scoreformulieren. De scores die per onderdeel behaald zijn, leiden opgeteld tot een Totaalscore. MABC-1 is voor kinderen van 4 tot 12 jaar en MABC-2 voor kinderen van 3 tot 16 jaar. De MABC is verdeeld in vier leeftijdsbanden:

 • Leeftijdsband 1: 4 - 6 jarigen
 • Leeftijdsband 2: 7 - 8 jarigen
 • Leeftijdsband 3: 9 - 10 jarigen
 • Leeftijdsband 3: 11 - 12 jarigen

De MABC-2 is verdeeld in drie leeftijdsbanden:

 • Leeftijdsband 1: 3 - 6 jarigen
 • Leeftijdsband 2: 7 - 10 jarigen
 • Leeftijdsband 3: 11 - 16 jarigen
Movement ABC

Doel

 1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
 2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
 3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
 4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Pearson Assessment and Information B.V.
Ontwikkeld in 1992
Laatste update 2010
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO
VO
VSO

Schooljaren

BO: Groep 1/2 BO: Groep 3 BO: Groep 4 BO: Groep 5 BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8 VO: Klas 1 VO: Klas 2 VO: Klas 3 VO: Klas 4 VO: Klas 5

Specifiek

Kinderen met een motorische achterstand

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Observatie
Vragenlijst
Meetfrequentie Keuze van de gebruiker
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Ja voor de methodologische gegevens van de MABC-2 wordt verwezen naar de review van Brown & Lalor (2009) en de uitgebreide toelichting van het meetinstrument (zie bronnenlijst). Hierin zijn gegevens uitgewerkt voor betrouwbaarheid en validiteit. Ook zijn gegevens over interne consistentie, betrouwbaarheid, validiteit, responsiviteit en hanteerbaarheid weergegeven.
Betrouwbaarheid Ja voor de methodologische gegevens van de MABC-2 wordt verwezen naar de review van Brown & Lalor (2009) en de uitgebreide toelichting van het meetinstrument (zie bronnenlijst). Hierin zijn gegevens uitgewerkt voor betrouwbaarheid en validiteit. Ook zijn gegevens over interne consistentie, betrouwbaarheid, validiteit, responsiviteit en hanteerbaarheid weergegeven.
Generaliseerbaarheid Ja voor de methodologische gegevens van de MABC-2 wordt verwezen naar de review van Brown & Lalor (2009) en de uitgebreide toelichting van het meetinstrument (zie bronnenlijst). Hierin zijn gegevens uitgewerkt voor betrouwbaarheid en validiteit. Ook zijn gegevens over interne consistentie, betrouwbaarheid, validiteit, responsiviteit en hanteerbaarheid weergegeven.
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja zie de uitgebreide toelichting van het meetinstrument: Movement Assessment Battery for Children (Movement ABC 1 & Movement ABC 2) 31 januari 2011 (zie bronnenlijst)
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Schriftelijk
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: keuze van de gebruiker
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Keuze van de gebruiker
Taal Vertaald vanuit het

Engels (Oorspronkelijke versie: S.E. Henderson, D.A. Sugden (1992)). Nederlandse versie:

 • MABC-1: B.C.M. Smits-Engelsman (1998) 
 • MABC-2: B.C.M. Smits-Engelsman (2010) 
Tijdsduur afname per klas 3 of meer lessen bewegingsonderwijs
Checklist: 10-15 min.
Motorische test: 20-40 min
Aanschafkosten MABC-2 NL complete kit 1.428 euro incl btw. De verschillende onderdelen van de MABC en MABC-2 zijn ook afzonderlijk te verkrijgen: zie webwinkel: https://www.pearsonclinical.nl/movement-abc-2-nl-movement-assessment-battery-children
Kwalificatie vereist Onbekend
Benodigheden (materiaal en ruimte)
 • Checklist: invulformulier
 • Motorische test: set testmaterialen, invulformulier, handleiding
Randvoorwaarden Checklist: in te vullen door ouders of leerkrachten. En de motorische test: in te vullen door observator. Andere randvoorwaarden: Vaststellen handvoorkeur, motivatie kind, gemakkelijk zittende kleding, testmateriaal (gestandaardiseerd) en testruimte (plakstroken bevestigd op de vloer).
Handleiding/protocol Ja, www.pearson-nl.com
Scoreformulier Onbekend
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus: Voor zowel nieuwe als bestaande gebruikers van deze test voor het vaststellen van motorische beperkingen bij kinderen van 3-16 jaar, organiseert Pearson Academy een praktische ééndaagse training om de test optimaal in te zetten en vertrouwd te raken met de diverse toepassingsgebieden ervan.
Anders: FAQ (productvragen)
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen Onbekend
Downloads
Opmerkingen Onbekend