Kennisbank

Terug naar selectie

MOPER fitheidstestbatterij

Algemene beschrijving

Deze test meet snelheid, kracht, lenigheid en vaardigheid. De testbatterij bestaat uit 8 testen (allemaal genoemd in deze databank): 1) 10x 5-meter loop, 2) 6- of 12-minuten loop, 3) beenheffen in rugligging, 4) hangen met gebogen armen, 5) hoogspringen uit stand met armzwaai, 6) sit-and-reach, 7) sneltikken met 1 hand, 8) trekken met 1 arm. Deze zijn allemaal te vinden in deze databank.
De eerste batterij met fitheidstesten voor jeugd die in Nederland is beschreven, is de MOPER. MOPER staat voor MOtor PERformance. De versie van 1980 is gericht op kinderen van 12 tot 18 jaar. In 1982 werd het tweede deel verspreid. Dat deel is gericht op kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 11 jaar. Op slechts enkele onderdelen wijken deze twee versies van elkaar af. Daar waar verschillen zich voordoen, is dit beschreven in de testprotocollen (zie boek Fitheidstesten voor de Jeugd).
MOPER fitheidstestbatterij

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar
Ontwikkeld in 1980
Laatste update n.v.t.
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO
VO
VSO
MBO

Schooljaren

BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8 VO: Klas 1 VO: Klas 2 VO: Klas 3 VO: Klas 4 VO: Klas 5 VO: Klas 6 MBO: Klas 1 MBO: Klas 2 MBO: Klas 3 MBO: Klas 4

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Meetfrequentie Keuze van de gebruiker
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Ja de validiteit van deze testbatterij is bepaald door de testonderdelen met elkaar te vergelijken. Doordat de testonderdelen niet met elkaar overeenkomen, meet iedere test wat anders. Door deze verschillen tussen de testen is de conclusie getrokken dat de validiteit bevredigend is (zie boek Fitheidstesten voor de jeugd).
Betrouwbaarheid Ja per test verschillend, zie boek: Fitheidstesten voor de jeugd
Generaliseerbaarheid Ja per test verschillend, zie boek: Fitheidstesten voor de jeugd
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja per test verschillend, zie boek: Fitheidstesten voor de jeugd
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Schriftelijk Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: keuze van de gebruiker
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Keuze van de gebruiker
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas 2 tot 3 lessen bewegingsonderwijs
Circa 2 uur per klas
Aanschafkosten De kosten van de test zijn niet hoog, maar exacte bedragen ontbreken. Eventuele kosten voor materiaal.
Kwalificatie vereist Nee
Benodigheden (materiaal en ruimte) Zie de 8 testen uit de MOPER fitheidstestbatterij in de databank
Randvoorwaarden 1) Minimale leeftijd voor het afnemen van deze test is 9 jaar.
Handleiding/protocol Ja, boek Fitheidstesten voor de jeugd
Scoreformulier Ja, zie bijlage Formulier A in boek Fitheidstesten voor de jeugd
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus:
Onbekend
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen Onbekend
Downloads
Opmerkingen Onbekend