Kennisbank

Terug naar selectie

MOBAK

Algemene beschrijving

De MOBAK test instrumenten worden gebruikt om de basis motorische vaardigheden vast te stellen bij kinderen van 4 tot en met 11 jaar.Er zijn vier delen: MOBAK voor de groepen 1/2, MOBAK 1-2 en 3-4 voor de groepen 3-4 en 5-6, en MOBAK 5-6 voor de groepen 7 en 8. Ieder deel bestaat uit twee onderdelen: object-movement en self-movement, en onder ieder onderdeel vallen 4 testen. Dus in totaal 8 testen.
De testen worden veel gebruikt in Duitsland (waar het is ontworpen), in duits sprekende landen, en andere Europese landen. De testen onder object-movement: gooien, vangen, stuiteren en dribbelen. Onder self-movement: balanceren, rollen, springen, en rennen. Het vastleggen van de scores is gemakkelijk haalbaar. Voor de MOBAK testen "gooien" en "vangen" hebben de kinderen 6 pogingen (zonder oefenen) en het aantal gelukte pogingen wordt genoteerd: 0-2 keer gelukt is 0 punten 3-4 is 1 punt, en 5-6 is 2 punten. Voor de testen "stuiteren", "dribbelen", "balanceren", "rollen", "springen", en "rennen" hebben de kinderen 2 pogingen (zonder oefenen). Het aantal successvolle pogingen wordt weer genoteerd: nooit gelukt = 0 punten, 1 keer gelukt = 1 punt, 2 keer gelukt = 2 punten.
MOBAK

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Dr. Christian Herrmann en Dr. Harald Seelig
Ontwikkeld in 2014
Laatste update 2018
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO

Schooljaren

BO: Groep 1/2 BO: Groep 3 BO: Groep 4 BO: Groep 5 BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Observatie
Meetfrequentie Keuze van de gebruiker
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Ja de construct-validiteit van MOBAK 1-4 is bevestigd door "confirmatory factor analyses" in vier validatie studies.
Betrouwbaarheid Ja betrouwbaarheid van de MOBAK 1-2 is aangetoond.
Generaliseerbaarheid Nee
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja er zijn leeftijd- en geslacht-specifieke t-waarden en normwaarden beschikbaar (MOBAK-1-2: N = 2 487; MOBAK-3-4: N = 1 480).
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Schriftelijk
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: keuze van de gebruiker
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Keuze van de gebruiker
Taal Vertaald vanuit het Duits. Het is vertaald naar het Engels. MOBAK KG en MOBAK 5-6 zijn ook in het Spaans beschikbaar.
Tijdsduur afname per klas Binnen 1 les bewegingsonderwijs
Het uitvoeren van de complete set van 8 testen gebeurt vaak in groepjes van 3-4 leerlingen per leraar. Dit duurt ongeveer 35 minuten.
Aanschafkosten Gratis
Kwalificatie vereist Nee
Benodigheden (materiaal en ruimte) Gebruikelijke gymmaterialen
Randvoorwaarden n.v.t.
Handleiding/protocol Ja, in de artikelen van de bronnenlijst
Scoreformulier Nee
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus:
Videos per test: http://mobak.info/en/mobak/
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen
  • MOBAK KG: Herrmann, C., Ferrari, I., Wälti, M., Wacker, S. & Kühnis, J. (2018, April 19). MOBAK-KG: Basic motor competencies in kindergarten. Test manual. Retrieved April 19, 2018, from http://mobak.info/en/wp-content/uploads/2018/04/MOBAK-KG_engl.pdf
  • MOBAK 1-2: Herrmann, C. (2018). MOBAK 1-4: Test for the assessment of basic motor competencies for grades 1-4. Hogrefe Schooltest. Göttingen: Hogrefe.
  • MOBAK 3-4:Herrmann, C. (2018). MOBAK 1-4: Test for the assessment of basic motor competencies for grades 1-4. Hogrefe Schooltest. Göttingen: Hogrefe.
  • MOBAK 5-6: Herrmann, C. & Seelig, H. (2018, June 20). MOBAK-5-6: Basic motor competencies in fifth and sixth grade. Test manual (2nd edition). Retrieved April 28, 2018, from http://mobak.info/en/wp-content/uploads/2018/06/MOBAK_5-6_engl.pdf
Downloads
Opmerkingen Onbekend