Kennisbank

Terug naar selectie

Hangen met gebogen armen

Algemene beschrijving

Armkracht van kinderen kan worden gemeten met de test "hangen met gebogen armen". De test wordt eenmaal uitgevoerd. Doelgroep: 9 - 18 jaar.
Het kind gaat op blote voeten bij de rekstok staan. De rekstok wordt op schouderbreedte vastgepakt met een bovenhandse grip. Een ander kind gaat achter het kind staan en tilt het op tot de kin van het kind boven de rekstok uitkomt. Als het tweede kind het kind loslaat, gaat de tijd in. Het is de bedoeling dat het kind zo lang mogelijk met de kin boven de rekstok blijft. Deze tijd (in seconden) wordt opgenomen. De tijd stopt als de kin de rekstok raakt, het kind loslaat of de benen teveel spartelen. De testuitslag wordt vergeleken met de tijd van leeftijdsgenoten. De test "hangen met gebogen armen" maakt deel uit van drie grote fitheidstestbatterijen, namelijk de MOPER, de EUROFIT en de ALPHA (zie deze databank).
Hangen met gebogen armen

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar
Ontwikkeld in Onbekend
Laatste update n.v.t.
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO
VO
VSO
MBO

Schooljaren

BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8 VO: Klas 1 VO: Klas 2 VO: Klas 3 VO: Klas 4 VO: Klas 5 VO: Klas 6 MBO: Klas 1 MBO: Klas 2 MBO: Klas 3 MBO: Klas 4

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Meetfrequentie Keuze van de gebruiker
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Ja r < 0,72
Betrouwbaarheid Ja r = 0,74 - 0,98
Generaliseerbaarheid Nee
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja boek Fitheidstesten voor de jeugd, zowel Nederlandse als Europese referentiewaarden
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Schriftelijk Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: keuze van de gebruiker
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Keuze van de gebruiker
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas Binnen 1 les bewegingsonderwijs
< 1 minuut per kind
Aanschafkosten Kosten voor materiaal
Kwalificatie vereist Nee
Benodigheden (materiaal en ruimte) 1) rekstok op reikhoogte, 2) stopwatch.
Randvoorwaarden 1) minimale leeftijd voor het afnemen van deze test is 9 jaar.
Handleiding/protocol Ja, boek Fitheidstesten voor de jeugd
Scoreformulier Ja, zie fitheidstestbatterijen EUROFIT, MOPER en ALPHA.
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus:
Onbekend
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen Onbekend
Downloads
Opmerkingen Onbekend