Kennisbank

Terug naar selectie

Handknijpkrachttest

Algemene beschrijving

Een test voor het meten van de knijpkracht van de handen is de handknijpkrachttest. Het kind pakt de dynamometer in de voorkeurshand. De test wordt twee keer herhaald en de beste score telt. Doelgroep: 4 - 16 jaar.
Het kind knijpt nu zo hard mogelijk terwijl de dynamometer van het lichaam wordt gehouden en niet door delen van het lichaam (behalve de hand) wordt aangeraakt. Er moet minimaal twee seconden geknepen worden. De score wordt in kilogrammen afgelezen en genoteerd. Dit is de testuitslag. Er kan ook een relatieve handknijpkracht worden berekend, waarbij de handknijpkracht wordt gecorrigeerd voor het lichaamsgewicht. De formule hiervoor is te vinden in het boek: fitheidstesten voor de jeugd. Hiervoor zijn ook referentiewaarden in het boek beschikbaar. De handknijpkrachtest maakt deel uit van twee grote fitheidstestbatterijen, namelijk de EUROFIT en de ALPHA (zie deze databank).
Handknijpkrachttest

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar
Ontwikkeld in Onbekend
Laatste update n.v.t.
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO
VO
VSO
MBO

Schooljaren

BO: Groep 1/2 BO: Groep 3 BO: Groep 4 BO: Groep 5 BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8 VO: Klas 1 VO: Klas 2 VO: Klas 3 VO: Klas 4 VO: Klas 5 MBO: Klas 1

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Meetfrequentie Keuze van de gebruiker
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Ja r = 0,61 - 0,87
Betrouwbaarheid Ja r = 0,66 - 0,96 waarbij rechts 0,97 en links 0,98
Generaliseerbaarheid Nee
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja boek Fitheidstesten voor de jeugd, zowel Nederlandse als Europese referentiewaarden
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Schriftelijk Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: keuze van de gebruiker
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Keuze van de gebruiker
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas Binnen 1 les bewegingsonderwijs
< 10 sec per kind
Aanschafkosten Kosten voor materiaal
Kwalificatie vereist Nee
Benodigheden (materiaal en ruimte) 1) gekalibreerde dynamometer met verstelbare handgreep, 2) geijkte weegschaal (wanneer voor gewicht gecorigeerd wordt).
Randvoorwaarden 1) het is belangrijk dat de uitgangshouding gestandaardiseerd wordt (houding en handvat) 2) minimale leeftijd voor het afnemen van deze test is 4 jaar.
Handleiding/protocol Ja, boek Fitheidstesten voor de jeugd
Scoreformulier Ja, zie fitheidstestbatterijen EUROFIT en ALPHA
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus:
Onbekend
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen Onbekend
Downloads
Opmerkingen Onbekend