Kennisbank

Terug naar selectie

EUROFIT fitheidstestbatterij

Algemene beschrijving

De testbatterij bestaat uit 12 testen (allemaal genoemd in deze databank, behalve flamingo balanstest en de antropometriemetingen): 1) lichaamslengte, 2) lichaamsgewicht, 3) som van de huidplooien, 4) flamingo balanstest, 5) 10x 5-meter loop, 6) 20-meter shuttle run test, 7) handknijpkracht, 8) hangen met gebogen armen, 9) sit-and-reach, 10) sit-ups, 11) sneltikken met 1 hand, 12) verspringen uit stand. Met de EUROFIT testbatterij wordt de fitheid van kinderen in de leeftijd 12 tot en met 16 jaar gemeten.
De EUROFIT fitheidstestbatterij kwam tot stand in het kader van een Europees project en wordt door heel Europa gebruikt. Met financiering van de Nederlandse overheid zijn in 1991 ook referentiewaarden voor de Nederlandse jeugd tot stand gekomen. Er zijn geen Nederlandse referentiewaarden voor het meten van de huidplooien en de Flamingo balanstest. Alle grondmotorische vaardigheden worden getest: uithoudingsvermogen, snelheid, kracht, lenigheid en vaardigheid. Tevens vinden er antropometriemetingen plaats, waardoor een uitspraak kan worden gedaan over de lichaamssamenstelling van het kind.
EUROFIT fitheidstestbatterij

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar
Ontwikkeld in Onbekend
Laatste update n.v.t.
Bezoek de website

Onderwijsvorm

VO
VSO

Schooljaren

VO: Klas 1 VO: Klas 2 VO: Klas 3 VO: Klas 4

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Meetfrequentie Keuze van de gebruiker
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Ja per test verschillend, zie boek: Fitheidstesten voor de jeugd.
Betrouwbaarheid Ja per test verschillend, zie boek: Fitheidstesten voor de jeugd
Generaliseerbaarheid Ja per test verschillend, zie boek: Fitheidstesten voor de jeugd
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja per test verschillend, zie boek: Fitheidstesten voor de jeugd
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Schriftelijk Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: keuze van de gebruiker
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Keuze van de gebruiker
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas 3 of meer lessen bewegingsonderwijs
Circa 3 uur per klas
Aanschafkosten Over de kosten is geen informatie gevonden. Eventuele kosten voor materiaal.
Kwalificatie vereist Nee
Benodigheden (materiaal en ruimte) Zie de testen uit de EUROFIT fitheidstestbatterij in de databank.
Randvoorwaarden 1) Minimale leeftijd voor het afnemen van deze test is 12 jaar.
Handleiding/protocol Ja, boek Fitheidstesten voor de jeugd
Scoreformulier Ja, zie bijlage Formulier B in boek Fitheidstesten voor de jeugd
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus:
Onbekend
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee