Kennisbank

Terug naar selectie

Countermovement sprongtest

Algemene beschrijving

Hoogspringen uit stand (armen worden in de zij geplaatst en blijven daar gedurende de sprong). De sprong wordt minimaal drie keer herhaald, het beste resultaat wordt geregistreerd. Doelgroep: 13 - 17 jaar.
De uitvoering van de test geschiedt als volgt: het kind staat zo stil mogelijk rechtop op blote voeten of met sokken op een vloerbord of een drukplateau met tijdsregistratie, en met het gewicht zo goed mogelijk verdeeld over beide voeten. Zodra de test begint, buigt het kind door de knieen tot deze een hoek maken van 90 graden. Vervolgens springt het kind zo hoog mogelijk. Het is de bedoeling dat de voeten weer tegelijkertijd landen op het vloerbord/drukplateau. De afzet dient met beide voeten tegelijk te gebeuren, zonder eerst de voeten te verschuiven of een stap te zetten. Het is van belang dat het kind na inzakken direct doorgaat met de sprong en niet met gebogen knieen pauzeert. Indien het kind bij iedere poging hoger gaat springen, mogen er meer dan drie pogingen ondernomen worden. Het is daarbij wel van belang om voldoende te rusten tussen de sprongpogingen. De te meten parameters: het aantal seconden in de lucht (non-contact). Deze wordt bepaald met behulp van een timer in het drukplateau. De spronghoogte kan worden berekend met een formule (zie boek Fitheidstesten voor de jeugd). De countermovement sprongtest maakt geen deel uit van grote fitheidstestbatterijen.
Countermovement sprongtest

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar
Ontwikkeld in Onbekend
Laatste update n.v.t.
Bezoek de website

Onderwijsvorm

VO
VSO
MBO

Schooljaren

VO: Klas 2 VO: Klas 3 VO: Klas 4 VO: Klas 5 VO: Klas 6 MBO: Klas 1 MBO: Klas 2

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Meetfrequentie Keuze van de gebruiker
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Nee
Betrouwbaarheid Nee
Generaliseerbaarheid Nee
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja boek Fitheidstesten voor de jeugd, alleen Europese referentiewaarden
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Schriftelijk Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: keuze van de gebruiker
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Keuze van de gebruiker
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas Binnen 1 les bewegingsonderwijs
< 5 sec per kind
Aanschafkosten Kosten voor materiaal
Kwalificatie vereist Nee
Benodigheden (materiaal en ruimte) Drukplateau met tijdsregistratie
Randvoorwaarden 1) De test kan ongeldig worden verklaard als de knieen niet de vereiste 90 graden worden gebogen, 2) oefensprongen of verbale aanmoediging is toegestaan, 3) minimale leeftijd voor het afnemen van deze test is 13 jaar.
Handleiding/protocol Ja, boek Fitheidstesten voor de jeugd
Scoreformulier Onbekend
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus:
Onbekend
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen Onbekend
Downloads
Opmerkingen Onbekend