Kennisbank

Terug naar selectie

Beenheffen in rugligging

Algemene beschrijving

Met deze test kan de kracht van de buikspieren worden gemeten. De test wordt 1 keer uitgevoerd. De tijd tot in tienden van seconden waarbinnen tien beenheffingen worden uitgevoerd is de testuitslag. Doelgroep: 9 - 18 jaar.
Het kind ligt met blote voeten op de rug met de handen onder het hoofd en de ellebogen op de mat. De benen liggen gestrekt op de mat. Een ander kind of de testleider voorkomt dat het kind gaat schuiven en houdt de bovenarmen vast door erop te leunen. Het kind moet nu tien keer de benen gestrekt heffen tot 90 graden, waarbij de hand van de testleider aangeraakt moet worden. De tijd waarbinnen de tien beenheffingen worden uitgevoerd, wordt genoteerd tot tienden van seconden. Wanneer de benen niet volledig te mat raken, niet volledig gestrekt blijven, of niet de hand van de testleider aanraken, wordt 0,1 seconde straftijd bij de eindtijd opgeteld. Het vereist een zekere mate van leningheid om de test goed uit te kunnen voeren. Deze tijd wordt vergeleken met de tijd van leeftijdsgenoten. Beenheffen in rugligging maakt deel uit van de de MOPER fitheidstestbatterij (zie deze databank).
Beenheffen in rugligging

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar
Ontwikkeld in Onbekend
Laatste update n.v.t.
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO
VO
VSO
MBO

Schooljaren

BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8 VO: Klas 1 VO: Klas 2 VO: Klas 3 VO: Klas 4 VO: Klas 5 VO: Klas 6 MBO: Klas 1 MBO: Klas 2 MBO: Klas 3 MBO: Klas 4

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Meetfrequentie Keuze van de gebruiker
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Ja r = 0,52 - 0,72
Betrouwbaarheid Ja r = 0,53 - 0,83
Generaliseerbaarheid Nee
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja boek Fitheidstesten voor de jeugd, alleen Nederlandse referentiewaarden
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Schriftelijk Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: keuze van de gebruiker
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Keuze van de gebruiker
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas Binnen 1 les bewegingsonderwijs
< 2 minuten per kind
Aanschafkosten Kosten voor materiaal
Kwalificatie vereist Nee
Benodigheden (materiaal en ruimte) 1) matten, 2) stopwatch
Randvoorwaarden 1) minimale leeftijd voor het afnemen van deze test is 9 jaar.
Handleiding/protocol Ja, boek Fitheidstesten voor de jeugd
Scoreformulier Ja, zie fitheidstestbatterij MOPER
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus:
Onbekend
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen Onbekend
Downloads
Opmerkingen Onbekend