Kennisbank

Terug naar selectie

Astrand fietsergometertest

Algemene beschrijving

De Astrand fietergometertest is een submaximale aerobe test om het maximale aerobe uithoudingsvermogen te schatten. Gedurende zes minuten fietst het kind op een bepaalde belasting. Deze belasting moet door de testleider van tevoren worden geschat. Doelgroep: 9 - 18 jaar.
De Astrand fietergometertest is geen echte veldtest, maar het is wel een veelgebruikte laboratoriumtest die binnen diverse opleidingen (ALO, Cios, Fysiotherapie en Bewegingswetenschappen) wordt gebruikt. De hartslag aan het einde van de test, die tussen de 130 en 170 moet liggen, en de belasting (geleverd vemogen in watt) geven door middel van het Astrand-Tyhmin-nomogram (zie boek Fitheidstesten voor de Jeugd) een redelijke schattig van de maximale zuurstofopname. Bijn kinderen geeft het nomogram echter een overschatting van 25%. Er zijn thee methoden ontwikkeld om de uitkomst van de test te corrigeren voor kinderen (Takken, 2004; Vos, 2007), zie boek Fitheidstesten voor de Jeugd. De te meten parameters: De hartslag en de belasting waarop gefietst wordt. Deze test maakt geen deel uit van fitheidstestbatterijen.
Astrand fietsergometertest

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar
Ontwikkeld in Onbekend
Laatste update n.v.t.
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO
VO
VSO
MBO

Schooljaren

BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8 VO: Klas 1 VO: Klas 2 VO: Klas 3 VO: Klas 4 VO: Klas 5 VO: Klas 6 MBO: Klas 1 MBO: Klas 2 MBO: Klas 3 MBO: Klas 4

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Meetfrequentie Keuze van de gebruiker
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Nee
Betrouwbaarheid Nee
Generaliseerbaarheid Nee
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja Nomogram (Astrand en Ryhming, 1954), correctiefactor en Nederlandse referentiewaarden (Vos, 2007)
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Schriftelijk Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: keuze van de gebruiker
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Keuze van de gebruiker
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas 2 tot 3 lessen bewegingsonderwijs
6 minuten per kind
Aanschafkosten Kosten voor materiaal
Kwalificatie vereist Nee
Benodigheden (materiaal en ruimte) 1) geijkte weegschaal, 2) fietsergometer, 3) hartslagmeter
Randvoorwaarden 1) Deze test is uit te voeren bij kinderen vanaf een leeftijd van 9 jaar, 2) Er zijn referentiewaarden beschikbaar voor kinderen van 12 tot en met 18 jaar, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen getrainde en ongetrainde kinderen. Voor getrainde kinderen wordt daarbij nog onderscheid gemaakt tussen kinderen die aan duursport (roeien, schaatsen, wielrennen) en kinderen die aan teamsport doen (voetbal, basketbal, hockey).
Handleiding/protocol Ja, boek Fitheidstesten voor de jeugd
Scoreformulier Onbekend
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus:
Onbekend
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen Onbekend
Downloads
Opmerkingen Onbekend