Kennisbank

Terug naar selectie

ALPHA fitheidstestbatterij

Algemene beschrijving

De testbatterij bestaat uit de volgende 9 testen: 1) 20-meter shuttle run test, 2) 4x 10-meter loop, 3) hoogspringen uit stand met armzwaai (Abalakov sprongtest), 4) sit-and-reach, 5) countermovement sprongtest, 6) handknijpkracht, 7) hangen met gebogen armen, 8) hoogspringen uit stand zonder armzwaai, 9) verspringen uit stand. Deze zijn allemaal te vinden in deze databank.
ALPHA is de Engelstalige afkorting voor Assessing Levels of Physical Activity and Fitness, en de testbatterij is ook het resultaat van een Europees project gericht op het in kaart brengen van de fitheid van de Europese bevolking. In 2009 is een testprotocol voor jeugd gepubliceerd. Het doel bij de ontwikkeling van deze testbatterij was om een aantal fitheidstesten te beschrijven die onderzocht zijn op validiteit en betrouwbaarheid en die gemakkelijk uit te voeren zijn het de gymzaal. In het studieprotocol worden drie verschillende versies van de testbatterij gepresenteerd, varierend in een korte, middellange en lange afnameduur.
ALPHA fitheidstestbatterij

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar
Ontwikkeld in 2009
Laatste update n.v.t.
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO
VO
VSO
MBO

Schooljaren

onbekend

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Meetfrequentie Keuze van de gebruiker
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Ja per test verschillend, zie boek: Fitheidstesten voor de jeugd
Betrouwbaarheid Ja per test verschillend, zie boek: Fitheidstesten voor de jeugd
Generaliseerbaarheid Ja per test verschillend, zie boek: Fitheidstesten voor de jeugd
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja per test verschillend, zie boek: Fitheidstesten voor de jeugd
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Schriftelijk Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: keuze van de gebruiker
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Keuze van de gebruiker
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas 2 tot 3 lessen bewegingsonderwijs
Circa 2,5 uur voor alle testen per klas
Aanschafkosten Over de kosten is geen informatie gevonden. Eventuele kosten voor materiaal.
Kwalificatie vereist Nee
Benodigheden (materiaal en ruimte) Zie de 9 testen uit de ALPHA fitheidstestbatterij in de databank
Randvoorwaarden n.v.t.
Handleiding/protocol Ja, boek Fitheidstesten voor de jeugd
Scoreformulier Ja, zie bijlage Formulier C in boek Fitheidstesten voor de jeugd
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus:
Onbekend
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen Onbekend
Downloads
Opmerkingen Onbekend