Kennisbank

Terug naar selectie

20-meter shuttle run test

Algemene beschrijving

De 20-meter shuttle run test is een test voor het schatten van de maximale aerobe uithoudingsvermogen. Op een parcours met een afstand van 20 meter moet heen en weer (acyclisch) gerend worden. De afstand van 20 mter moet binnen een bepaalde tijd worden afgelegd. Deze tijd wordt aangegeven door een geluidsopname, die aangeeft wanneer met de test begonnen mag worden en de piepjes geven aan wanneer de 10 meter moeten zijn afgelegd. Doelgroep: 12 - 16 jaar.
De beginsnelheid is 8 km/h en iedere minuut wordt deze 0,5km/h verhoogd. Het kind rent tot het uitgeput is, niet meer kan en stopt met rennen, of tot wanneer het twee keer achter elkaar te laat is met het afleggen van de 20 meter. De afstand in hele centimeters waarover de schuif verschoven kan worden, wordt opgemeten. De te meten parameters: de laatste trap die gehaald wordt komt overeen met de hoogst gerende snelheid. Deze wordt vergeleken met de trap gehaald door leeftijdsgenoten. De 20-meter shuttle run test maakt deel uit van twee grote fitheidstestbatterijen, namelijk de EUROFIT en de ALPHA (zie deze databank).
20-meter shuttle run test

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar
Ontwikkeld in Onbekend
Laatste update n.v.t.
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO
VO
VSO
MBO

Schooljaren

BO: Groep 3 BO: Groep 4 BO: Groep 5 BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8 VO: Klas 1 VO: Klas 2 VO: Klas 3 VO: Klas 4 VO: Klas 5 VO: Klas 6 MBO: Klas 1 MBO: Klas 2 MBO: Klas 3 MBO: Klas 4

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Meetfrequentie Keuze van de gebruiker
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Ja r = 0,68-0,76
Betrouwbaarheid Ja r = 0,68 - 0,84
Generaliseerbaarheid Nee
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja boek Fitheidstesten voor de jeugd, zowel Nederlandse als Europese referentiewaarden
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Schriftelijk Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: keuze van de gebruiker
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Keuze van de gebruiker
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas Binnen 1 les bewegingsonderwijs
10-15 minuten per kind, maar meerdere kinderen kunnen tegelijk rennen.
Aanschafkosten Kosten voor materiaal
Kwalificatie vereist Nee
Benodigheden (materiaal en ruimte) 1) Parcours van 20 meter waarbij het begin en eind met tape zijn aangegeven, 2) geluidsopname met het protocol, 3) geluidsinstallatie om het protocol af te spelen.
Randvoorwaarden 1) De test mag niet worden uitgevoerd indien een kind in de week voorafgaande aan de testdeelname koorts heeft gehad (griep en dergelijke), 2) minimale leeftijd voor het afnemen van deze test is 95 jaar.
Handleiding/protocol Ja, boek Fitheidstesten voor de jeugd
Scoreformulier Ja, zie fitheidstestbatterijen EUROFIT en MOPER
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus:
Onbekend
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen Onbekend
Downloads
Opmerkingen Onbekend