Kennisbank

Terug naar selectie

10x 5-meter loop

Algemene beschrijving

De 10x 5-meter loop is een van de testen om de vaardigheid van een kind te meten. De test wordt twee keer afgenomen; de beste tijd telt en wordt genoteerd. Doelgroep: 9 - 18 jaar.
Op blote voeten moet 10x vijf meter afgelegd worden. Het begin en einde van de vijf meter zijn met lijnen aangegeven. Bij het keren moet 1 voet over de lijn dwars neergezet worden, anders komt er straftijd bij de tijd. De tijd waarbinnen de tien keer 5 meter wordt afgelegd, wordt geregistreerd. Tijdens de laatste vijf meter moet de lijn met zo hoog mogelijke snelheid gepasseerd worden. De testleider doet het keren een maal voor, waarna het kind langzaam het lopen en keren mag oefenen. De tijd wordt in tienden van seconden opgenomen, en indien de lijn niet gepasseerd is, wordt 0,1 seconde extra bij de tijd opgeteld. Deze tijd wordt vergelijken met de tijd van leeftijdsgenoten. De 10x 5-meter test maakt deel uit van twee grote fitheidstestbatterijen, namelijk de EUROFIT en de MOPER (zie deze databank).
10x 5-meter loop

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar
Ontwikkeld in Onbekend
Laatste update n.v.t.
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO
VO
VSO
MBO

Schooljaren

BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8 VO: Klas 1 VO: Klas 2 VO: Klas 3 VO: Klas 4 VO: Klas 5 VO: Klas 6 MBO: Klas 1 MBO: Klas 2 MBO: Klas 3 MBO: Klas 4

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Meetfrequentie Keuze van de gebruiker
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Ja r = 0,62 - 0,85
Betrouwbaarheid Ja r = 0,62 - 0,96
Generaliseerbaarheid Nee
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja boek Fitheidstesten voor de jeugd, alleen Nederlandse referentiewaarden
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Schriftelijk Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: keuze van de gebruiker
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Keuze van de gebruiker
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas Binnen 1 les bewegingsonderwijs
< 30 sec per kind
Aanschafkosten Kosten voor materiaal
Kwalificatie vereist Nee
Benodigheden (materiaal en ruimte) 1) antislipmatten (minimaal 6 x 1,5 meter), 2) ruimte voor een parcours van vijf meter, 3) stopwatch
Randvoorwaarden 1) Minimale leeftijd voor het afnemen van deze test is 9 jaar.
Handleiding/protocol Ja, boek Fitheidstesten voor de jeugd
Scoreformulier Ja, zie fitheidstestbatterijen EUROFIT en MOPER
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus:
Onbekend
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen Onbekend
Downloads
Opmerkingen Onbekend