Kennisbank

Terug naar selectie

6- en 12-minuten loop (coopertest)

Algemene beschrijving

De 6-minuten loop en de 12-minuten loop (ook wel Coopertest genoemd) zijn testen om het maximale aerobe uithoudingsvermogen te schatten. De 6-minutenloop is gericht op kinderen van 9 tot en met 11 jaar. De 12-minuten loop is geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar. Er wordt in tweetallen gewerkt. Het eerste kind van het tweetal rent gedurende 6 of 12 minuten zo veel mogelijk rondjes terwijl het andere kind dit bijhoudt op een scoreformulier.
Iedere minuut wordt doorgegegevn hoeveel tijd er is verstreken en hoe lang de test nog duurt. Het kind mag niet langer dan 25 meter wandelen (afstand tussen 2 pionnen), daarna moet weer in looppas worden verdergegaan. De laatste 10 seconden worden afgeteld, en als gefloten wordt moet het kind onmiddel stilstaan en op die plek blijven staan. De test wordt 1 keer uitgevoerd. Als een kind tussen kegel 1 en 2 eindigt, dan wordt de 2 doorgestreept. Het aantal afgelegde meters in 6 of 12 minuten is een maat voor het uithoudingsvermogen. Voor kinderen vanaf 11 jaar kan deze waarde worden omgerekend met de formule uit het boek "Fitheidstesten voor de Jeugd" (Stege, Jongert & de Vries, 2013). De schatting voor de maximale zuurstofopname op basis van de Coopertest is minder nauwkeurig dan de Astrand test (zie deze databank). De afgelegde afstand kan worden vergeleken met de afstand van leeftijdsgenoten. De Coopertest maakt deel uit van de fitheidstestbatterij MOPER (zie deze databank).
6- en 12-minuten loop (coopertest)

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar
Ontwikkeld in Onbekend
Laatste update n.v.t.
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO
VO
VSO
MBO

Schooljaren

BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8 VO: Klas 1 VO: Klas 2 VO: Klas 3 VO: Klas 4 VO: Klas 5 VO: Klas 6 MBO: Klas 1 MBO: Klas 2 MBO: Klas 3 MBO: Klas 4

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Meetfrequentie Keuze van de gebruiker
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Ja r = 0,45-0,81
Betrouwbaarheid Ja r = 0,40-0,98
Generaliseerbaarheid Nee
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja boek Fitheidstesten voor de jeugd, alleen Nederlandse referentiewaarden
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Schriftelijk Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: keuze van de gebruiker
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Keuze van de gebruiker
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas Binnen 1 les bewegingsonderwijs
6 of 12 minuten per kind. Werken in tweetallen dus 12 of 24 minuten per klas.
Aanschafkosten Kosten voor materiaal
Kwalificatie vereist Nee
Benodigheden (materiaal en ruimte) 1) stopwatch, 2) zes kegels genummerd van 1 tot en met 6, 3) ruimte voor een parcours van 150 meter, 4) meetlint van vijftig meter met een 25 meter merkteken, 5) scoreformulieren, 6) potloden en onderleggers, zodat op de formulieren kan worden geschreven.
Randvoorwaarden 1) Het uitzetten van het parcours kan enige moeite kosten als er geen atletiekbaan voorhanden is, 2) er moet in de gaten gehouden worden of het aantal gelopen ronden goed wordt bijgehouden, 3) de testomstandigheden, temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid, hardheid en gladheid van het loopoppervlak kan de prestatie beinvloeden.
Handleiding/protocol Ja, boek Fitheidstesten voor de jeugd
Scoreformulier Ja, zie fitheidstestbatterij MOPER
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus:
Uitleg voor het uitzetten van het parcours: Fitheidstesten voor de Jeugd (Stege, Jongert & de Vries, 2013)
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen Onbekend
Downloads
Opmerkingen Onbekend