Kennisbank

Terug naar selectie

4x 10-meter loop

Algemene beschrijving

De 4x 10-meter loop is bedoeld om snelheid, vaardigheid en coordinatie te meten. De test wordt op maximale snelheid gelopen, waarbij elke tien meter wordt gekeerd. De test wordt twee keer uitgevoerd, het beste resultaat telt. De tijd wordt in seconden met 1 cijfer achter de koma genoteerd. Doelgroep: 13 - 17 jaar.
Er worden twee parallelle lijnen uitgezet op de vloer met tape, tien meter uit elkaar. Bij de eerste lijn (de startlijn) wordt 1 kussentje neergelegd (B) en op de tegenover liggende lijn worden twee kussentjesw neergelegd (A en C). Het doel is om de kussentjes zo snel mogelijk 1 voor 1 naar de andere lijn te brengen. De test stopt zodra alle kussentjes zijn verplaatst. De uitvoering: het kind staat klaar op de startlijn en rent zonder kussentje naar de overkant. Daar pakt hij kussentje A en rent ermee terug naar de startlijn. Daar wisselt hij kussentje A voor kussentje B en rent daarmee weer naar de overkant. Tot slot wisselt hij daar kussentje B voor kussentje C en rent daarmee weer terug naar de startlijn. De 4x 10-meter test maakt deel uit van een grote fitheidstestbatterij, namelijk de ALPHA (zie deze databank).
4x 10-meter loop

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar
Ontwikkeld in Onbekend
Laatste update n.v.t.
Bezoek de website

Onderwijsvorm

VO
VSO

Schooljaren

VO: Klas 2 VO: Klas 3 VO: Klas 4 VO: Klas 5 VO: Klas 6

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Meetfrequentie Keuze van de gebruiker
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Nee
Betrouwbaarheid Nee
Generaliseerbaarheid Nee
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja boek Fitheidstesten voor de jeugd, alleen Europese referentiewaarden
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Schriftelijk Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: keuze van de gebruiker
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Keuze van de gebruiker
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas Binnen 1 les bewegingsonderwijs
< 30 sec per kind
Aanschafkosten Kosten voor materiaal
Kwalificatie vereist Nee
Benodigheden (materiaal en ruimte) 1) Schone, droge ondergrond, 2) stopwatch, 3) tape, 4) meetlint, 5) drie kussentjes (pittenzakjes) van verschillende kleuren, 6) vier pylonen.
Randvoorwaarden 1) Het is van belang dat het kind met beide voeren iedere keer over de lijn gaat bij het draaien, 2) De testleider roept het aantal keer dat heen en weer is gelopen bij ieder keerpunt, 3) De test stopt zodra het kind met 1 voet over de finishlijn is gekomen.
Handleiding/protocol Ja, boek Fitheidstesten voor de jeugd
Scoreformulier Ja, zie fitheidstestbatterij ALPHA
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus:
Onbekend
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen Onbekend
Downloads
Opmerkingen Onbekend