Kennisbank

Terug naar selectie

4 S-en test (of 4 Skills Test)

Algemene beschrijving

De 4 S-en test is ontwikkeld om het beweeggedrag en de motorische ontwikkeling van kinderen van 2 t/m 16 jaar te kunnen observeren en registreren. Het bestaat uit de volgende onderdelen: motorische vaardigheid, spelinzicht, gedrag in spelsituaties en klein motorische vaardigheid. Bij ieder onderdeel worden vier vaardigheden geobserveerd die een goede indicatie geven van het niveau op dat onderdeel: 1) stilstaan, 2) springen en kracht, 3) springen en coördinatie, en 4) stuiten (van Gelder en Stroes, 2011a).
Bij het onderdeel motorische vaardigheid zijn de volgende hoofdgroepen te onderscheiden: statisch evenwicht, dynamisch evenwicht, coördinatie en oog - lichaamscoördinatie. Elke meting resulteert in een vaardigheidsniveau. Het makkelijkste vaardigheidsniveau is –I en het moeilijkste vaardigheidsniveau is X. Er kan meervoudig getoetst worden (TNO, 2012).
4 S-en test (of 4 Skills Test)

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Wim van Gelder & Hans Stroes
Ontwikkeld in De ontwikkelaars zijn in 1992 begonnen met de eerste versie 16 onderdelen (gepubliceerd in MRT-map), toen in 2002 (Boek: LVS B&S) 8 items beschreven. In 2007 4 items (Boek: Zorg voor beweging). In 2015 aangepaste versie (handleiding in Stimuliz).
Laatste update 2015
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO
VO
VSO
MBO

Schooljaren

BO: Groep 1/2
BO: Groep 3
BO: Groep 4
BO: Groep 5
BO: Groep 6
BO: Groep 7
BO: Groep 8
VO: Klas 1
VO: Klas 2
VO: Klas 3
VO: Klas 4
VO: Klas 5
VO: Klas 6
MBO: Klas 1

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting Observatie
Meetfrequentie Keuze van de gebruiker
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Ja, https://www.allesinbeweging.net/4-skills-test-betrouwbaarheid-en-validiteit-4s-en-test
Betrouwbaarheid Ja, https://www.allesinbeweging.net/4-skills-test-betrouwbaarheid-en-validiteit-4s-en-test
Generaliseerbaarheid Nee
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja, boek "Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen" en CD-rom met alle formulieren. Tevens in de Boeken Zorg voor beweging op de ALO en de PABO. Webbased registratie en rapportage via <a href="https://www.stimuliz.nl" target="_blank">https://www.stimuliz.nl</a>
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Schriftelijk Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens Keuze van de gebruiker
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Klas School Gemeente Landelijk
Taal Nederlands en vertaald naar het Engels (binnenkort)
Tijdsduur afname per klas 2 tot 3 lessen bewegingsonderwijs
Aanschafkosten CD-rom: 26,95 euro, boek: 104,95 euro (wordt niet meer geleverd): Zorg voor beweging in de ALO, Uitgeverij Esstede, van Gelder e.a. Webbased via www.Stimuliz.nl
Kwalificatie vereist Nee, er zijn geen specifieke kwalificaties nodig.
Benodigheden (materiaal en ruimte) Gebruikelijke gymmaterialen en een ballon
Handleiding/protocol Ja, CD-rom met alle formulieren en een begeleidend boek "Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen" : Zorg voor beweging in de ALO, Uitgeverij Esstede, van Gelder e.a. Webbased via www.Stimuliz.nl
Scoreformulier Ja, op de CD-rom en in boeken of via device (Stimuliz)
Ondersteuning Helpdesk: https://www.Stimuliz.nl
Cursus: Werken met de 4 S-en test en Do and Don'ts van monitoring door Alles in Beweging: https://www.allesinbeweging.net
Anders: Workshops en FAQ
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Ja
Bronnen Onbekend
Downloads
Opmerkingen Onbekend