Kennisbank

Terug naar selectie

4 S-en test (of 4 Skills Test)

Algemene beschrijving

De 4 S-en test (4ST) is een wetenschappelijk onderbouwde test. De test brengt de motorische vaardigheid van kinderen van 2 t/m 16 jaar in beeld en bestaat uit 4 verschillende onderdelen; 1) statisch evenwicht 2) dynamisch evenwicht 3) coördinatie 4) oog-lichaam coördinatie (van Gelder en Stroes, 2011a).
Met deze 4 onderdelen worden verschillende motorische kwaliteiten in beeld gebracht, waardoor gerichtere interventies mogelijk zijn. Voor een zeer snelle test (motorische quotient en mogelijkheid tot benchmarken) kan onderdeel 2 gebruikt worden. De afnametijd is dan slechts 1 minuut per kind. Elke meting resulteert in een vaardigheidsniveau gerelateerd aan het niveau dat 80% van de kinderen haalt. Er kan meervoudig getoetst worden (TNO, 2012). De test kan binnen en buiten afgenomen worden met weinig materiaal. De 4ST is ontworpen in 1996 door Wim van Gelder en Hans Stroes. In 2002 is het systeem beschreven in de uitgave 'Leerlingvolgsysteem Bewegen en Spelen'. In 2007 kwam de reeks 'Zorg voor beweging' uit. In 2015 vonden de laatste aanpassingen plaats. Deze versie is digitaal vormgegeven in de webapplicatie Stimuliz (zie deze databank voor Stimuliz). In 2019 is de 4ST gevalideerd door Tim Kernebeek binnen het project Gymmermansoog van de HvA. In 2020 zijn talentniveaus toegevoegd.
4 S-en test (of 4 Skills Test)

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Wim van Gelder & Hans Stroes
Ontwikkeld in De ontwikkelaars zijn in 1992 begonnen met de eerste versie 16 onderdelen (gepubliceerd in MRT-map), toen in 2002 (Boek: LVS B&S) 8 items beschreven. In 2007 4 items (Boek: Zorg voor beweging). In 2015 aangepaste versie (handleiding in Stimuliz).
Laatste update 2020
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO
VO
VSO
MBO
VSE

Schooljaren

BO: Groep 3 BO: Groep 4 BO: Groep 5 BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8 VO: Klas 1 VO: Klas 2 VO: Klas 3 VO: Klas 4 VO: Klas 5 VO: Klas 6 MBO: Klas 1 BO: Groep 1/2 Voorschoolse educatie

Specifiek

Kinderen met een motorische achterstand Sporttalenten

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Observatie
Meetfrequentie Een keer per jaar, eventueel 2 keer
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Ja https://www.allesinbeweging.net/4-skills-test-betrouwbaarheid-en-validiteit-4s-en-test
Betrouwbaarheid Ja https://www.allesinbeweging.net/4-skills-test-betrouwbaarheid-en-validiteit-4s-en-test
Generaliseerbaarheid Nee
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja boek "Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen" en CD-rom met alle formulieren. Tevens in de Boeken Zorg voor beweging op de ALO en de PABO. Webbased registratie en rapportage via https://www.stimuliz.nl
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Anders
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Klas School Gemeente Landelijk Keuze van de gebruiker
Taal Nederlands en vertaald naar het Engels (binnenkort)
Tijdsduur afname per klas 2 tot 3 lessen bewegingsonderwijs
Binnen een halve les bewegingsonderwijs (1S: dynamische evenwicht) of 2 tot 3 lessen bewegingsonderwijs voor 4 S-en.
Aanschafkosten In boek Zorg voor beweging in de ALO € 23,90. Digitaal via https://www.stimuliz.com
Kwalificatie vereist Nee er zijn geen specifieke kwalificaties nodig.
Benodigheden (materiaal en ruimte) Gebruikelijke gymmaterialen.
Randvoorwaarden N.v.t.
Handleiding/protocol Ja, De handleiding is vrij beschikbaar via https://www.stimuliz.com Vervolgmogelijkheden zijn beschreven in 'Zorg voor beweging in de ALO', te bestellen via www.allesinbeweging.net
Scoreformulier Ja, Worden ingevoerd via Stimuliz of via een papieren kopie uit het boek Zorg voor beweging op de ALO
Ondersteuning Helpdesk: https://www.Stimuliz.nl
Cursus: Werken met de 4 S-en test en Do and Don'ts van monitoring door Alles in Beweging: https://www.allesinbeweging.net
Anders: Workshops en FAQ
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Ja, met een andere naam, namelijk: Binnen de methode Basislessen Bewegingsonderwijs zijn linken opgenomen
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Ja
Bronnen Zorg voor beweging op de ALO van Gelder, Berg en van Weene 2008 te verkrijgen via https://www.allesinbeweging.net Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen 2002 van Gelder en Stroes (niet meer verkrijgbaar) Wetenschap: https://www.allesinbeweging.net/4-skills-test-betrouwbaarheid-en-validiteit-4s-en-test
Downloads
Opmerkingen Meer achtergrondinformatie te verkrijgen via https://www.stimuliz.com