Kennisbank

Terug naar selectie

Volgwijzer!2.0

Algemene beschrijving

"Volgwijzer!" is onderdeel van het digitaal leermiddel "Gymwijzer!" en het vakwerkplan "De lesbrieven". Het LVS geeft de leerkracht de handvaten om de verschillende bewegingsactiviteiten die in "Volgwijzer!" gekozen zijn, te beoordelen en monitoren bij de leerlingen. Daarnaast is het erop gericht dat de leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen resultaten en voortgang. Om dit te realiseren wordt er gebruik gemaakt van een leerlingportfolio, wat ook inzichtelijk is voor de leraren. De informatie over de leerlingen is onderverdeeld in drie pijlers: 1) sportparticipatie en zwemvaardigheid, 2) spelinzicht, houding en sociale vaardigheid, en 3) motorische vaardigheid.
Volgwijzer! kan ook in combinatie met andere methodes gebruikt worden. De makers van VolgWijzer! vinden ‘eigenaarschap’ bij de leerlingen en ‘motiverend beoordelen’ bijzonder belangrijk. Leerlingen die inzicht hebben in hun eigen deelnameniveau, weten wat de vervolg stappen zijn om zich te verbeteren en hun persoonlijke vooruitgang kunnen volgen, kunnen hun eigen doelen stellen en hebben daardoor meer ‘eigenaarschap’. Hierdoor krijgen deze leerlingen meer zelfvertrouwen en motivatie om door te oefenen. Essentieel bij dit proces is het veilige pedagogisch klimaat. De docent en leerlingen zorgen er samen voor dat iedere leerling zich prettig kan voelen in de gymles. Natuurlijk zijn er verschillen in vaardigheidsniveaus, maar ieder moet zich gewaardeerd worden. Heel belangrijk daarbij is dat beoordeling uit gaat de gemaakte vorderingen van een leerling.
Volgwijzer!2.0

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar MeerGym
Ontwikkeld in 2018
Laatste update 2021
Bezoek de website

Onderwijsvorm

VSE
BO
SBO
VO
VSO
MBO
HBO

Schooljaren

Voorschoolse educatie BO: Groep 1/2 BO: Groep 3 BO: Groep 4 BO: Groep 5 BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8 VO: Klas 1 VO: Klas 2

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Observatie
Meetfrequentie Optioneel is: Het aantal periodes (2,3,5 of 10), het aantal activiteiten (maximaal 23) en de in te vullen items in het sportfolio.
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Nee nog geen wetenschappelijke studie gedaan naar dit systeem
Betrouwbaarheid Nee nog geen wetenschappelijke studie gedaan naar dit systeem
Generaliseerbaarheid Nee nog geen wetenschappelijke studie gedaan naar dit systeem
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja De normeringsformulieren geven een inzicht wat voor onderbouw middenbouw en bovenbouw van het po de streefniveaus zijn. Hiermee kunnen zorgleerlingen en talenten eenvoudig gesignaleerd worden.
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Fysieke meting Observatie Vragenlijst
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: De admin van de organisatie(school) geeft per docent middels uitnodiging (email) en koppeling aan 1 of meer groepen bevoegdheden.
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Klas
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas Binnen 1 les bewegingsonderwijs
Deelname niveaus invoeren duur voor de leerling ongeveer 10 sec per activiteit en voor de docent 2 seconden. Het invullen aan de hand van de sportfolio's duurt voor de leerling ongeveer 5 minuten en voor de docent 2 minuten.
Aanschafkosten Ongeveer € 0,20 per leerling per jaar bijv: voor een school tot 400 leerlingen €75,- incl BTW
Kwalificatie vereist Ja
Benodigheden (materiaal en ruimte) Materiaal wat standaard in een gymzaal aanwezig is + wifi en laptop of tablet of telefoon
Randvoorwaarden n.v.t.
Handleiding/protocol Ja, Instuctiefilmpjes en het document "Opzet. visie, uitgangspunten LVS VolgWijzer!2.0" dit is te vinden op de website https://gymwijzer.nl/info-volgwijzer
Scoreformulier Ja, VolgWijzer!1.0 handmatig (excel) VolgWijzer!2.0 digitaal
Ondersteuning Helpdesk: info@gymwijzer.nl
Cursus:
Anders:
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Ja, met een andere naam, namelijk: De Lesbrieven en GymWijzer!
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Ja