Kennisbank

Terug naar selectie

Volg Mij

Algemene beschrijving

VOLG MIJ is een leerlingvolgsysteem voor het bewegingsonderwijs om de motorische ontwikkeling van leerlingen bij te houden. VOLG MIJ is ingedeeld in vijf verschillende scoringsgebieden: Spel, Toestellen, Gedrag in bewegen, Gedrag naar anderen, en Leerhouding. Per scoringsgebied zijn er verschillende leerlijnen die getoetst kunnen worden. VOLG MIJ is te gebruiken via de website en via de iPad app (offline en online).
Deze 12 leerlijnen zijn beschreven in het Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs van het Jan Luiting Fonds. Per leerlijn zijn er meerdere varianten waarop de leerlingen kunnen scoren, waarbij wordt uitgegaan van 5 verschillende scoringsniveaus. Er is ook een mogelijkheid om als docent je eigen scoremodel in te voegen, als je zelf een geschikte oefening hebt om een leerlijn te scoren. Er worden hiernaast ook 6 sociale leerlijnen gehanteerd binnen VOLG MIJ.
Volg Mij

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Wiebe Faber & Oscar Scipio
Ontwikkeld in 2013
Laatste update 2020
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO

Schooljaren

BO: Groep 1/2 BO: Groep 3 BO: Groep 4 BO: Groep 5 BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Observatie
Meetfrequentie Er zijn minimaal acht (4 per half jaar) invulmomenten nodig per jaar om tot een rapportage te komen.
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Nee
Betrouwbaarheid Nee
Generaliseerbaarheid Nee
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja website en app
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: alleen beschikbaar voor de vakleerkracht en de school
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Klas
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas Binnen 1 les bewegingsonderwijs
Aanschafkosten Per jaar een vaste bijdrage van 30 euro per school. Daarnaast bedragen de introductiekosten 0,35 euro per leerling per jaar bij intekening voor 1 jaar. Bij intekening voor 3 jaar, bedragen de introductiekosten 0,30 euro per leerling per jaar.
Kwalificatie vereist Nee
Benodigheden (materiaal en ruimte) Device met toegang tot het internet of Ipad met de VolgMij app voor offline gebruik. En gebruikelijke gymmaterialen (voor de volgende leerlijnen: stoeispelen, tikspelen, hardlopen, mikken, jongleren, doelspelen, balanceren, over de kop gaan, springen, klimmen, zwaaien)
Randvoorwaarden n.v.t.
Handleiding/protocol Ja, Instructiefilmpjes beschikbaar via de website
Scoreformulier Ja, app en website
Ondersteuning Helpdesk: info@sportsmedia.nl
Cursus:
Anders: FAQ
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Ja, met een andere naam, namelijk: Basisdocument bewegingsonderwijs (Bronnenboek)
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Ja
Bronnen Onbekend
Downloads
Opmerkingen Onbekend