Kennisbank

Terug naar selectie

SportKompas

Algemene beschrijving

SportKompas is een oriëntatie-tool die kinderen van 8 tot 10 jaar helpt bij het kiezen van de juiste sport. Op basis van wat een kind leuk vindt en aan de hand van beweegoefeningen kan elk kind leren welke sport het best bij hem of haar past. SportKompas kan georganiseerd worden door gemeenten en basisscholen, voor kinderen van het 3de en het 4de leerjaar.
Sportkompas bestaat uit 3 luiken: I DO (15 beweegoefeningen om te bepalen welke sporten het best bij een kind passen), I LIKE (een interactieve en ludieke webapplicatie waarmee kinderen op speurtocht gaan naar de sporten die ze leuk vinden), en I AM (een digitale vragenlijst om inzicht te krijgen in de persoonlijke context en motivatie van een kind).
SportKompas

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Universiteit Gent / Matthieu Lenoir en Johan Pion
Ontwikkeld in 2007 - 2015
Laatste update 2018
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO

Schooljaren

BO: Groep 5 BO: Groep 6 BO: Groep 7

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Observatie
Vragenlijst
Meetfrequentie Een keer per jaar
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Nee
Betrouwbaarheid Nee
Generaliseerbaarheid Nee Genormeerde tests: eTool
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja genormeerde tests: eTool
Soort registratiesysteem Algemeen schooladministratie systeem (primair ontwikkeld voor het opslaan van administratieve gegevens).
Registratiewijze Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: alleen beschikbaar voor vzs SportaMundi en de sportleerkracht. De testresultaten van elk kind worden opgeslagen in een beveiligd digitaal platform dat wordt beheerd door de vzw SportaMundi. De sportleerkracht krijgt inzage in de testresultaten. De ouders krijgen een rapport met de testresultaten van hun kind.
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Klas School Gemeente Landelijk
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas Binnen 1 les bewegingsonderwijs
Een SportKompas test met de 15 beweegoefeneningen voor een klas van 20 kinderen neemt ongeveer 1 uur in beslag. De I LIKE webtoepassing maken de deelnemende kinderen in 10 minuten, net zoals de I AM vragenlijst.
Aanschafkosten SportKompas kost 10 euro per kind (incl. BTW). Dit dekt de kosten voor het gebruik van het digitale platform en de centrale ondersteuning van de vzw SportaMundi. De gemeente of school betaalt de kost per kind aan SportaMundi via het digitale platform. Verder dient de gemeente of school rekening te houden met een mogelijke vergoeding van de SportKompas Coördinator en de testbegeleiders.
Kwalificatie vereist Ja vereist is de opleiding SportKompas Coördinator. Deze is éénmalig en verplicht om als gemeente of school aan de slag te gaan met het SportKompas. Nadien volgen er jaarlijks bijscholingen.
Benodigheden (materiaal en ruimte) Om de 15 beweegoefeningen af te nemen heeft u een gestandaardiseerde SportKompas testset nodig. Deze testset bestaat uit evenwichtsbalkjes, matten, kegeltjes, etc. De SportKompas testset zal vanaf januari 2019 kunnen ontleend worden bij de provinciale uitleendienst van MOEV (Enkel in Vlaanderen).
Randvoorwaarden Enkel gemeenten en scholen kunnen SportKompas aanvragen. Vanaf het schooljaar 2018-2019 kunnen alle Vlaamse (en ook Nederlandse) gemeenten of scholen SportKompas organiseren. De opleidingen tot Sportkompas coördinator worden in het najaar van 2018 georganiseerd. Vanaf januari 2019 zullen alle tools beschikbaar zijn om de SportKompas testen af te nemen. Voor het afnemen van de 15 bewegingsoefeningen voor een klas van 20 kinderen zijn een 4-tal testafnemers nodig.
Handleiding/protocol Ja, geïntegreerd in de eTool en via Sportamundi
Scoreformulier Ja, geïntegreerd in de eTool en via Sportamundi
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus: De opleiding SportKompas Coördinator (gratis) bestaat uit een introductie module (3u) en een praktische module (3u). De introductie module "Aan de slag met SportKompas" bevat de wetenschappelijke achtergrond van SportKompas, een uitleg over de testafname, de voorbereidingen, het gebruik van het digitale platform en de interpretatie van de resultaten. Het praktische gedeelte bestaat uit de begeleiding bij eerste testafname.
Anders:
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee