Kennisbank

Terug naar selectie

ParnasSys

Algemene beschrijving

ParnasSys is een leerlingvolgsysteem en een administratiesysteem in één. Het leerlingvolgonderdeel kan gebruikt worden om leerlingen wat betreft alle schoolvakken te monitoren. Elke gewenste leerlijn kan in het systeem opgenomen worden. Zo ook de leerlijn voor het bewegingsonderwijs.
Het systeem richt zich dus niet specifiek op motorische ontwikkeling. In deze databank wordt alleen gekeken naar het gedeelte van ParnasSys waarbij de leerlijn bewegingsonderwijs wordt gemeten. Naast de volgfunctie, kunnen er met het systeem ook rapporten gemaakt worden en grafieken waarin de voortgang van een leerling, klas of school weergegeven wordt. Ook zijn aanvullende modules beschikbaar, voor zowel onderwijsinhoudelijke aspecten als voor bijvoorbeeld oudercommunicatie.
ParnasSys

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Topicus
Ontwikkeld in 2005
Laatste update 2018
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO
VSO

Schooljaren

BO: Groep 1/2 BO: Groep 3 BO: Groep 4 BO: Groep 5 BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Observatie
Meetfrequentie Keuze van de gebruiker
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Nee
Betrouwbaarheid Nee
Generaliseerbaarheid Nee
Norm of referentiewaarden beschikbaar Nee
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten) Algemeen schooladministratie systeem (primair ontwikkeld voor het opslaan van administratieve gegevens).
Registratiewijze Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: alleen beschikbaar voor diegene die rollen en rechten krijgt
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Klas School
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas Onbekend
Geheel afhankelijk van leerlijn/toets en situatie
Aanschafkosten

ParnasSys werkt met een afrekening per leerling, waarbij de bedragen liggen rond de € 4,30 euro per leerling per jaar. Maakt de school echter gebruik van extra diensten, betaalt de school per leerling, per jaar, extra. Deze kosten zijn verdeeld in:

  • Ouderportaal vanaf 1,04 euro per leerling, per jaar
  • ZIEN (sociaal/emotioneel) vanaf 1,04 euro per leerling, per jaar
  • Module Leerlijnen vanaf 1,06 euro per leerling per jaar
Kwalificatie vereist Ja vereist is het zijn van een groepsleerkracht of vakdocent bewegingsonderwijs
Benodigheden (materiaal en ruimte) Device met toegang tot het internet en voor materiaal: zie handleiding
Randvoorwaarden N.v.t.
Handleiding/protocol Ja, digitale omgeving op internet
Scoreformulier Ja, app of digitale omgeving op internet
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus: Cursus: Scholing voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules zoals Parro, Ouderportaal, ZIEN!, Leerlijnen en Ultimview (https://www.parnassys.nl/academie)
Anders:
  1. Instructies en veelgestelde vragen: kennisportaal (let op: inloggen vereist!): https://www.parnassys.nl/contact/
  2. ParnasSys pleindagen: om de digitale toepassingen nog beter aan laten sluiten bij de praktijk en de toekomst van het onderwijs: https://www.parnassys.nl/plein
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Ja
Bronnen Onbekend
Downloads
Opmerkingen Onbekend