Kennisbank

Terug naar selectie

Novibols

Algemene beschrijving

Novibols is de afkorting voor Niveau Onderscheidingen Vaardigheid In Bewegingsonderwijs Leersituaties. Het systeem omvat testen voor leerlingen in respectievelijk groep 3-4, groep 6-7 en groep 8 of de brugklas. Het systeem omvat een drietal tests, met elk tien toetssituaties, waarin de ontwikkeling van het bewegingsgedrag van kinderen kan worden geduid en vastgesteld. Zes van de tien toetssituaties zijn turnsituaties, de overige vier zijn spelsituaties. In de 3 toetsen/tests worden steeds 5 niveaus van bewegen onderscheiden, gaande van zeer goed naar matig of onvoldoende: A, B, C, D en E (TNO, 2012).
Het is ontworpen vanuit een relationeel bewegingsconcept, wat inhoudt dat er vooral gekeken wordt naar bewegingshandelingen en niet naar lichaamsbewegingen. Er wordt hierbij dus niet gekeken naar een losstaande beweging, maar naar het gebruik van deze beweging in sport.
Novibols

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Gijs W. van den Berg met medewerking van Tim de Jong, Harry Moed, Bauke Raadsveld en Zeno Swijtink.
Ontwikkeld in 2002
Laatste update 2002
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
VO

Schooljaren

BO: Groep 3 BO: Groep 4 BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8 VO: Klas 1

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Observatie
Meetfrequentie Minimaal twee keer per jaar
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Nee
Betrouwbaarheid Ja naast de deskundig gekozen bewegingssituaties van de test zijn voor elke bewegingssituatie telkens 4 criteria aangereikt op basis waarvan mogelijke beoordelaars aan de hand van een duidelijk omschreven observatieprocedure kunnen komen tot betrouwbare scores voor de kinderen op de tests (Gijs van den Berg, 2019)
Generaliseerbaarheid Ja de generaliseerbaarheid is omschreven in Novibols op pagina 13. De initiatieven die kinderen en jeugdigen tijdens het oefenen in de bewegingssituaties van de test kunnen laten zien vertonen inhoudelijk gezien een overeenkomst met soortgelijke bewegingssituaties buiten de test. Dit betekent dat het vertoonde bewegingsgedrag in de tests door de leerlingen kan worden gegeneraliseerd naar andere overeenkomstige bewegingssituaties.
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja DIGIBOLS
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Schriftelijk Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: alleen beschikbaar voor de betrokken leerlingen en de eigen docent bewegingsonderwijs. In principe worden die gegevens niet met anderen gedeeld. Wel kan de docent de gegevens van een leerling met de ouders delen. Vooral als er uit de scores blijkt dat de desbetreffende leerling in aanmerking komt voor steunlessen of remediërend bewegingsonderwijs.
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Klas
Taal Nederlands en vertaald naar het vertaald naar het Duits. Een aanzienlijk deel van het boek Novibols is door Chris en Joke Lammers vertaald in het Duits. Die vertaling is niet gepubliceerd, maar wel in het bezit van de auteur van Novibols: Gijs W. van den Berg.
Tijdsduur afname per klas 3 of meer lessen bewegingsonderwijs
Een test kan in ongeveer 4 lessen bewegingsonderwijs worden afgenomen. Het arrangeren van de bewegingssituaties van de test en het afnemen van de test vereist geen speciale maatregelen. De tests kunnen dus gewoon plaatsvinden in de reguliere gymles. In totaal zijn er 3 testen.
Aanschafkosten Boek: 28,50 euro
Kwalificatie vereist Nee er zijn geen specifieke kwalificaties nodig. Novibols kan in de opleiding voor leraar lichamelijke opvoeding aan de orde komen. Als dat niet is gebeurd kan de toepassing van Novibols in een cursus worden geleerd. Het is ook mogelijk dat een vakdocent bewegingsonderwijs via zelfstudie de ideeën en inzichten van Novibols leert toepassen in zijn lessen (Gijs van den Berg, 2019).
Benodigheden (materiaal en ruimte) Gebruikelijke gymmaterialen: spel- en turnsituaties
Randvoorwaarden In de periode voorafgaand aan de toetsing van het bewegingsgedrag is het belangrijkn dat de kinderen goed les krijgen op de leermogelijkheden in de verschillende bewegingssituaties van de test.
Handleiding/protocol Ja, het boek "Novibols; bewegingsvaardigheidstests volgens een relationeel bewegingsconcept" en de app DIGIBOLS
Scoreformulier Ja, via de app DIGIBOLS
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus:
Praktijkvoorbeelden: zie hiervoor het boek Novibols en bijvoorbeeld ook het artikel over Novibols in hoofdstuk 10, paragraaf 10.1 van het boek ‘Zorg voor beweging in de Pabo’ van Wim van Gelder, Marian Berg en Elise van Weene. Deze paragraaf is ook geschreven door Gijs van den Berg.
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee