Kennisbank

Terug naar selectie

LOGOS

Algemene beschrijving

LOGOS is een leerlingvolgsysteem (LVS) dat naast het leerling administratiesysteem (LAS) kan worden ingezet. LOGOS gebruikt de leerlijn als uitgangspunt bij de planning van een passend leerstofaanbod. Na het stellen van de uitstroombestemming binnen het ontwikkelingsperspectief plant LOGOS de route van de leerlingen op de leerlijn. Daarmee werkt LOGOS als een navigatiesysteem voor in de klas. Deze databank is enkel gericht op het domein "bewegingsonderwijs".
LOGOS clustert de leerlingen op streefniveau in het groepsplan of eventueel over de groepen heen en biedt automatisch de doelen aan die aansluiten op het niveau van de leerlingen. De Plusmonitor in LOGOS laat duidelijk zien of het beheersingsniveau van de leerling zich op, onder of boven streefniveau bevindt. LOGOS is ontwikkeld vanuit de expertise in het Speciaal Onderwijs, maar LOGOS kan ook worden ingezet door (speciale) basisscholen die hun onderwijs anders willen inrichten.
LOGOS

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Datacare
Ontwikkeld in 2013
Laatste update 2018
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO
VO
VSO

Schooljaren

BO: Groep 1/2 BO: Groep 3 BO: Groep 4 BO: Groep 5 BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8 VO: Klas 1 VO: Klas 2 VO: Klas 3 VO: Klas 4 VO: Klas 5 VO: Klas 6

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Observatie
Meetfrequentie Twee keer per jaar
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Nee
Betrouwbaarheid Nee
Generaliseerbaarheid Nee
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja de Plusmonitor in LOGOS laat duidelijk zien of het beheersingsniveau van de leerling zich op, onder of boven streefniveau bevindt.
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: beschikbaarheid is afhankelijk van de rechten die toegewezen zijn
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Klas School Gemeente Landelijk
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas 3 of meer lessen bewegingsonderwijs
Per jaar een uur per kind
Aanschafkosten
Kwalificatie vereist Nee
Benodigheden (materiaal en ruimte) Device met toegang tot het internet en een Windows besturingssysteem
Randvoorwaarden Om te kunnen werken met LOGOS is de applicatie van LOGOS nodig. Deze is op iedere computer met een Windows besturingssysteem (dus ook thuis) te installeren via: https://apps.datacare.nl/logos/
Handleiding/protocol Ja, https://www.datacare.nl/mijn-datacare/handleidingen/
Scoreformulier Ja, in de digitale applicatie LOGOS
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus: Trainingen zijn 835 euro per dag (https://www.datacare.nl/trainingen/trainingen-logos/)
Anders: 1. Veelgestelde vagen (http://kennisbank.datacare.nl/Default.asp?Action=ToonCategorieen)
2.
DEMO: De demonstratieomgeving van LOGOS geeft je de gelegenheid om LOGOS zelf eens uit te proberen zonder direct ergens aan vast te zitten.
3. Instructiefilmpjes voor de implementatie van LOGOS
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen Onbekend
Downloads
Opmerkingen Onbekend