Kennisbank

Terug naar selectie

KIJK!

Algemene beschrijving

KIJK! is een werkwijze waarmee professionals in scholen en de kinderopvang de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 8 jaar in kaart brengen, een daarop afgestemd aanbod ontwerpen, en monitoren wat het effect daarvan is op de ontwikkeling van de kinderen. Twee keer per jaar (bijvoorbeeld in januari en juli) wordt van elk kind de ontwikkeling geregistreerd. In de periode ervoor wordt geobserveerd, genoteerd en gereflecteerd. KIJK! is een volledig digitaal systeem waarmee je, met je persoonlijke inloggegevens, op elke plek kunt werken. Er zijn handleidingen en activiteitenboeken, waarin praktische tips en klant-en-klare activiteiten staan weergegeven.
KIJK! kent ook een module 'Monitor' waarmee de ontwikkeling van alle kinderen van één groep, of van meer groepen informatie geven over o.a. het effect van het aanbod op de totale groep of groepen. De gegevens worden goed beveiligd en zijn niet toegankelijk voor anderen. KIJK! Webbased heeft 5 modules die afzonderlijk óf samen te gebruiken zijn: KIJK! 0-7 jaar (de complete ontwikkeling in beeld), KIJK! 0-4 jaar, KIJK! voor groep 1-2, KIJK! voor groep 3-4, en KIJK! op Sociale Competentie. In deze databank wordt alleen gekeken naar de ontwikkelingsgebieden die gericht zijn op de motoriek: kleine en grote motoriek. Let op (aanvulling vanuit de ontwikkelaars): De motorische ontwikkeling interpreteren op basis van observaties van alleen de fysieke vaardigheden is, gezien vanuit de uitgangpunten van KIJK!, niet voldoende en onvolledig. Als gekeken wordt naar de ontwikkeling van de grote en kleine motoriek in combinatie met alle andere items die worden geobserveerd en geregistreerd in KIJK!, dan is er ook sprake van andere uitkomstmaten (zoals psychologisch, sociaal en cognitief). Dát is ook de bedoeling van het werken met KIJK!: de samenhang niet uit het oog verliezen.
KIJK!

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Bazalt
Ontwikkeld in 2005
Laatste update 2018 (11e herziene druk)
Bezoek de website

Onderwijsvorm

VSE
BO
SBO

Schooljaren

Voorschoolse educatie BO: Groep 1/2 BO: Groep 3 BO: Groep 4

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Observatie
Meetfrequentie Twee keer per jaar
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Ja

op te vragen via info@bazalt.nl

Betrouwbaarheid Ja

op te vragen via info@bazalt.nl

Generaliseerbaarheid Nee
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja in de digitale omgeving van KIJK! en in de boeken (KIJK! 0-4 jarigen en KIJK! 1-2 en KIJK! 3-4) waarin de ontwikkeling is beschreven.
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: leraren hebben alleen toegang tot de groepen waaraan ze gekoppeld zijn
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Klas School
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas 3 of meer lessen bewegingsonderwijs
De schatting en afhankelijk van 1e of latere registraties = per kind 20 -40 minuten.
Aanschafkosten

Raadpleeg voor actuele prijzen de website:

https://www.bazalt.nl/expertise-kijk/kijk-webbased#tarieven-kijk-webbased

Kwalificatie vereist Nee
Benodigheden (materiaal en ruimte) Gebruikelijke peuter en kleuter gymmaterialen. Buitenspeelomgeving, binnen speelruimte (kan), in de peuter en kleuterlokalen/ruimtes. Materiaal als kralenplanken, hamertje-tik, knutselmateriaal, tekenmateriaal, bouwmateriaal enz.
Randvoorwaarden N.v.t.
Handleiding/protocol Ja, https://www.bazalt.nl/expertise-kijk/kijk-webbased#handleidingen-voor-kijk-webbased-gebruikers
Scoreformulier Ja, in de digitale omgeving van KIJK! is een individueel rapport oproepbaar en een groepsrapportage
Ondersteuning Helpdesk:

Voor technische inhoudelijke vragen: 088 557 0 555 of kijk@estrategy.nl 


Cursus: Open trainingen (https://www.bazalt.nl/expertise-kijk/open-inschrijving-kijk) of trainingen op locatie (https://www.bazalt.nl/expertise-kijk/training-op-locatie-kijk)
Anders:

  1. Informatiepakket (gratis): https://bazalt.nl/thema/jonge-kind/kijk/kijk-informatiepakket/

  2. Demoversie: https://bazalt.nl/thema/jonge-kind/kijk/kijk-webbased/

  3. Veel gestelde vragen: https://bazalt.nl/thema/jonge-kind/kijk/kijk-veelgestelde-vragen/

Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen Literatuurlijsten zijn te vinden in de verschillende handleidingen en in de boeken van KIJK! 0-4, KIJK! 1-2, KIJK! Kies Doe 0-4 en KIJK! Kies Doe voor kleuters.
Downloads
Opmerkingen Onbekend