Kennisbank

Terug naar selectie

Volgwijzer!

Algemene beschrijving

"Volgwijzer!" is onderdeel van het digitaal leermiddel "Gymwijzer!" en het vakwerkplan "De lesbrieven". Het LVS geeft de leerkracht de handvaten om de verschillende bewegingsactiviteiten die in "Volgwijzer!" gekozen zijn, te beoordelen en monitoren bij de leerlingen. Daarnaast is het erop gericht dat de leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen resultaten en voortgang. Om dit te realiseren wordt er gebruik gemaakt van een leerlingportofolio, wat ook inzichtelijk is voor de leraren. De informatie over de leerlingen is onderverdeeld in drie pijlers: 1) sportparticipatie en zwemvaardigheid, 2) spelinzicht, houding en sociale vaardigheid, en 3) motorische vaardigheid.
Volgwijzer! kan ook in combinatie met andere methodes gebruikt worden. De makers van VolgWijzer! vinden ‘eigenaarschap’ bij de leerlingen en ‘motiverend beoordelen’ bijzonder belangrijk. Leerlingen die inzicht hebben in hun eigen deelnameniveau, weten wat de vervolg stappen zijn om zich te verbeteren en hun persoonlijke vooruitgang kunnen volgen, kunnen hun eigen doelen stellen en hebben daardoor meer ‘eigenaarschap’. Hierdoor krijgen deze leerlingen meer zelfvertrouwen en motivatie om door te oefenen. Essentieel bij dit proces is het veilige pedagogisch klimaat. De docent en leerlingen zorgen er samen voor dat iedere leerling zich prettig kan voelen in de gymles. Natuurlijk zijn er verschillen in vaardigheidsniveaus, maar ieder moet zich gewaardeerd worden. Heel belangrijk daarbij is dat beoordeling uit gaat de gemaakte vorderingen van een leerling.
Volgwijzer!

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Harry van der Meer
Ontwikkeld in 2018
Laatste update 2018
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO
VO

Schooljaren

BO: Groep 1/2
BO: Groep 3
BO: Groep 4
BO: Groep 5
BO: Groep 6
BO: Groep 7
BO: Groep 8
VO: Klas 1
VO: Klas 2

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting Observatie
Meetfrequentie Keuze van de gebruiker
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Nee, nog geen wetenschappelijke studie gedaan naar dit systeem
Betrouwbaarheid Nee, nog geen wetenschappelijke studie gedaan naar dit systeem
Generaliseerbaarheid Nee, nog geen wetenschappelijke studie gedaan naar dit systeem
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja, www.gymwijzer.nl en normeringsformulieren
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Schriftelijk
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens Prive
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Klas School
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas Binnen 1 les bewegingsonderwijs
Aanschafkosten
  • Voor 1 gebruiker: 15 euro per jaar
  • Voor scholen tot 200 leerlingen: 40 euro per jaar
  • Voor scholen tot 400 leerlingen: 75 euro per jaar
  • Voor scholen tot 600 leerlingen: 100 euro per jaar
  • Voor scholen met meer dan 600 leerlingen: 175 euro per jaar

Voor het combineren van abonnementen voor scholen binnen 1 bestuur of gemeente kan er ook een offerte aangevraagd worden. 

Kwalificatie vereist Onbekend
Benodigheden (materiaal en ruimte) Gebruikelijke gymmaterialen
Handleiding/protocol Ja, http://www.visueellerenbewegen.nl/opzet-lvs-volgwijzer/ en wordt geleverd bij het bestellen van Volgwijzer!
Scoreformulier Ja, website
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus: Workshops
Anders: App met 1500 instructiefilmpjes van Gymwijzer!
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Ja, met een andere naam, namelijk: Gymwijzer!
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee
Bronnen
Downloads
Opmerkingen Onbekend