Kennisbank

Terug naar selectie

OVM (OntwikkelingsVolgModel)

Algemene beschrijving

OVM is een wetenschappelijk signalerings-, evaluatie- en plannings-instrument in één. De leraar of de pedagogisch medewerker observeert het kind in de dagelijkse context. Op basis van de vastgelegde gegevens ontstaat op zowel individueel als op groepsniveau een ontwikkelingsprofiel waarop een betekenisvol aanbod kan worden opgesteld. In deze databank wordt alleen ingegaan op de thema's Bewegingsonderwijs en Motorische Ontwikkeling binnen OVM.
OVM is geschikt voor peuteropvang, kinderdagverblijven, (speciaal) basisonderwijs, en (speciaal) voortgezet) onderwijs. De naam van het model geeft aan wat het doel is: het volgen van de ontwikkeling en het gedrag van kinderen door middel van observaties in de groepssituatie. Zowel bestaande leerlijnen als zelfontwikkelde leerlijnen kunnen in het leerlingvolgsysteem van Datacare (OVM) worden ondergebracht. De gebruiker definieert zelf welke aspecten gemeten moeten worden ten aanzien van deze thema’s.
OVM (OntwikkelingsVolgModel)

Doel

  1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
  2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
  3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
  4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Datacare
Ontwikkeld in 2010
Laatste update 2012
Bezoek de website

Onderwijsvorm

VSE
BO
SBO

Schooljaren

Voorschoolse educatie
BO: Groep 1/2
BO: Groep 3
BO: Groep 4
BO: Groep 5
BO: Groep 6
BO: Groep 7
BO: Groep 8

Specifiek

N.v.t.

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Observatie
Meetfrequentie Continu, wanneer de leerkracht of pedagogisch mederwerker een ontwikkeling bij de leerling observeert
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Nee
Betrouwbaarheid Nee
Generaliseerbaarheid Nee
Norm of referentiewaarden beschikbaar Nee
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens Prive
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Klas School Gemeente Landelijk
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas 3 of meer lessen bewegingsonderwijs
Aanschafkosten
  • Entree: 395 euro (producten en diensten datacare)
  • Licentie: 180 euro
  • Leerling: 3 euro
  • Er zijn ook nog 3 mappen (handleidingen) te koop. De prijs per map is 90 euro: 1. Zeer Jonge Kind, 2. Jonge Kind, en 3. Midden- en Bovenbouw. 
Kwalificatie vereist Nee
Benodigheden (materiaal en ruimte) Geen verplicht voorgeschreven materiaal, maar dat is aan de school zelf.
Handleiding/protocol Ja, https://www.datacare.nl/mijn-datacare/handleidingen/
Scoreformulier Ja, digitaal formulier (de ontwikkelingslijnen in OVM)
Ondersteuning Helpdesk:

ovmsupport@datacare.nl


Cursus: Trainingen: https://www.datacare.nl/trainingen/trainingen-ovm/
Anders: Hulpvideo's: https://www.datacare.nl/ovm-videos/
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Nee
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Nee